Browsing: 141-160

141-160
0

Uvodnik IO 160 Internet ogledalo – prvih 15 godina Počeli smo pre 15 godina. Kod…

141-160
0

Uvodnik IO 159 Sep­tem­bar­sko iz­da­nje „In­ter­net ogle­da­la” do­no­si tekst pod na­zi­vom “Da li je IT…

141-160
0

Uvodnik IO 157/158 Bezbednost podataka je nešto što je izbilo u prvi plan kada je…

141-160
0

Uvodnik IO 156 Posledice koje tehnologija ima na IT poslovanje su svuda oko nas, a…

141-160
0

Uvodnik IO 154 Profesionalna upotreba smart telefona i tableta nastavlja naglo da raste. Nedavno istraživanje…

141-160
0

Uvodnik IO 154 Naj­zna­čaj­ni­ji svet­ski po­slov­ni do­ga­đaj u obla­sti in­for­ma­ci­o­nih teh­no­lo­gi­ja odr­žan u mar­tu je…

141-160
0

Uvodnik IO 153 Mesec mart 2014. godine za Redakciju “ Internet ogledala” predstavlja značajan trenutak…

141-160
0

Uvodnik IO 150 Internet of Things je pojam koji se već nekoliko godina provlači u…

141-160
0

Uvodnik IO 149 Oktobar je mesec kada se kompanijske konferencije ređaju jedna za drugom u…

1 2