Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

0

U jednoj od starijih, ali izuzetno značajnih presuda za regulaciju autorskog prava na internetu, Scarlet Extended SA vs. SABAM, Sud pravde EU je potvrdio da internet servis provajderi (eng. Internet service provider) nisu u obavezi da filtriraju svu elektronsku komunikaciju među svojim korisnicima i da blokiraju određeni sadržaj kako bi zaštitili prava intelektualne svojine.

Ova odluka je izuzetno značajna jer štiti neutralnost interneta, jednu od njegovih osnovnih karakteristika. U suprotnom, praktično sve evropske internet mreže bile bi postavljene pod nadzor i sistem selekcije, što bi onda znatno uticalo i na internet komunikaciju u globalu, imajući u vidu svetsku primenu interneta. Ovakav scenario bi imao značajne negativne posledice po ljudska prava, ali i vođenje biznisa na internetu, i samim tim i po ekonomiju.

Pročitajte ceo komentar: Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj


Student master studija na Duke Law School, nosilac Judy Horowitz stipendije, i volonter u kancelariji Poverenika.

Izvor: pravoikt.org

Share.

Comments are closed.