Nova laboratorija za inovacije u Istočnoj Africi za širenje digitalnih finansijskih usluga

0

05/12/2014 –

Početak rada MasterCard laboratorije za finansijsku inkluziju u Istočnoj Africi koju je finansirala Fondacija Bila i Melinde Gejts razvijaće finansijske usluge koje će ljudima pomoći da ostvare bolju budućnost

PERČIS, Njujork, 5. decembar 2014. godine – Milioni ljudi širom Istočne Afrike koji žive u ili na ivici siromaštva imaju problema da plate školarinu svojoj deci ili da plate neophodne zdravstvene usluge u nepredviđenim situacijama. Oni su zarobljeni u ekonomiji koja počiva na gotovini i nedostaju im finansijske usluge koje bi ih zaštitile od rizika, omogućile im da ulažu u svoju budućnost i da izgrade sebi bolji život.

Kompanija MasterCard je najavila pokretanje MasterCard laboratorije za finansijsku inkluziju – nove inicijative koja za cilj ima da dopre do više od 100 miliona ljudi širom sveta razvijanjem praktičnih i ekonomski isplativih finansijskih rešenja koja će im pružiti širi pristup finansijskim uslugama i time pomoći da izgrade stabilnu budućnost na duži vremenski period.

Pomoću donacije Fondacije Bila i Melinde Gejts u vrednosti od 11 miliona američkih dolara tokom tri godine, ova laboratorija će raditi na kreiranju novih ideja sa lokalnim preduzetnicima, vladama i drugim interesnim stranama širom Istočne Afrike i na brzom pretvaranju ovog koncepta u stvarnost.

„Preveliki broj ljudi nema pristup najosnovnijim finansijskim uslugama, zbog čega oni ostaju zarobljeni u ekonomiji koja se zasniva na gotovini, a koja nameće veće rizike i troškove upravo onima koji ih sebi najmanje mogu priuštiti,” – izjavio je Adžej Banga, predsednik i izvršni direktor kompanije MasterCard. „Uz ulaganje Gejts Fondacije, a u kombinaciji sa našim snažnim inovativnim rešenjima, kompanija MasterCard će raditi na kreiranju i proširivanju finansijskih usluga koje otvaraju mogućnosti za inkluziju i pomažu ljudima da sebi stvore bolju, svetliju budućnost.”

Gejts Fondacija sarađuje sa privatnim sektorom, nevladinim organizacijama, vladama država i drugim licima na usmeravanju resursa i stručnih znanja ka rešavanju ključnih izazova koji se ne mogu razrešiti pukim delovanjem tržišnih sila. Sa ovom donacijom, fondacija želi da finansijske usluge stavi na raspolaganje onima čiji je ekonomski život usporen i zasenjen kombinacijom lokalnih faktora i njihovim isključivanjem iz svih institucija. Ova donacija će omogućiti kompaniji MasterCard da dopre do onih novih tržišta koja bi inače bila komercijalno neodrživa.

Na globalnom nivou, inovacije u digitalnom plaćanju omogućavaju većem broju ljudi da iskoriste prednosti formalnih finansijskih usluga. Ovi alati su jednostavni za korišćenje, efikasni i poseduju potencijal da značajno umanje troškove.

Uprkos ovim inovacijama, na svetu još uvek ima 2,5 milijardi odraslih ljudi koji su isključeni iz formalnog finansijskog sistema. Oni nemaju pristup osnovnim finansijskih uslugama i prinuđeni su da se oslanjaju na gotovinu, što za posledicu ima nestabilnost i značajne rizike.

Nova laboratorija biće deo MasterCard laboratorija, globalnog sektora za istraživanje i razvoj u kompaniji MasterCard, gde je u fokusu evolucija tehnoloških i potrošačkih trendova, a gde je prethodnih nekoliko godina kreirano na stotine prototipova u raznim oblastima, od prihvata plaćanja do autentifikacije plaćanja do P2P plaćanja. Koristeći provereno uspešan inovativni proces, laboratorija će kreirati rešenja za finansijsku inkluziju i stavljati najbolje ideje u komercjalnu upotrebu, prethodno prolazeći kroz faze koncepta, prototipa i probnog rešenja, brže nego ikada ranije.

Fondacija će tokom naredne tri godine obezbediti donacije u visini od 11 miliona američkih dolara u svrhu istraživanja i razvoja – s tim da će kompanija MasterCard finansirati rad laboratorije. Ugovorom je predviđeno i dodatnih osam miliona američkih dolara za ideje koje dostignu fazu inkubacije, kako bi svakom startap rešenju pružili najbolju šansu da dostigne komercijalne razmere i postane vitalan deo nove ekonomije. Kompanija MasterCard će upravljati MasterCard laboratorijom za finansijsku inkluziju na način koji osigurava ostvarivanje Globalnog pristupa. Ovim se obezbeđuje da rezultati laboratorije budu od istinske koristi siromašnim ljudima, uz najširu moguću primenu tih rešenja i mogućnost proširivanja takvih rešenja na region, a možda i na celi svet.

Rad koji se obavlja u MasterCard laboratorijama za finansijsku inkluzuju vodi ka kreiranju novih proizvoda i usluga namenjenih siromašnim ljudima koje će koristiti kako postojeću tako i novu infrastrukturu, uključujući i onu koja nije konkretno vezana za kompaniju MasterCard. Znanje stečeno u MasterCard laboratorijama za finansijsku inkluziju koristiće se za opšte dobro, a svi proizvodi i usluge koji poteknu iz laboratorije primenjivaće standarde koji obezbeđuju maksimalnu fleksibilnost kako bi se pomoglo jačanje lokalnih pružalaca finansijskih usluga, a u korist siromašnih ljudi u zemljama u razvoju.

Ova inicijativa je jedna od nekoliko široko usmerenih saradnji koje je kompanija MasterCard otpočela u saradnji sa pravnim licima iz javnog i privatnog sektora, a koje brzo donose benefite i bezbednost sredstava elektronskog plaćanja na nivou cele Afrike i širom planete.

Share.

Leave A Reply