Rezultati istraživanja o stepenu digitalizacije u građevinarstvu i industriji nekretnina u Srbiji pokazali da 3/4 domaćih kompanija i dalje koristi samo tradicionalne tehnologije za poslovanja

0

Na vebinaru namenjenom predstavnicima domaćih građevinskih i kompanija iz industrije nekretnina i  stručnoj javnosti, koji su organizovale Privredna komora Srbije i kompanija PlanRadar, predstavljeni su rezultati prvog istraživanja na temu primene digitalnih alata u domaćoj industriji. Uprkos činjenici da skoro 3/4 domaćih kompanija i dalje koristi samo osnovne ili tradicionalne tehnologije poslovanja, zajednički zaključak učesnika je da odlaganje uvođenja digitalnih tehnologija u građevinskoj industriji rezultuje u gubicima, kako za pojedinačne kompanije, tako i za ovu privrednu granu u celosti.

Vebinar u organizaciji Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju i kompanije PlanRadar, lidera u digitalnoj dokumentaciji i komunikaciji u građevinskoj industriji i oblasti nekretnina okupio je veliki broj stručnjaka iz eminentnih domaćih građevinskih kompanija, konsultantskih kuća i stručnih udruženja. Prezentovani su rezultati istraživanja o primeni digitalnih tehnologija u domaćoj građevinskoj industriji, koje je između ostalog pokazalo i da je 98% kompanija koje se opredele za prelazak na digitalne tehnologije zadovoljno svojom odlukom, ali da je broj ovih kompanija još uvek relativno mali. U održanoj panel diskusiji pokrenuta su pitanja praktičnih aspekata primene digitalnih alata u građevinskoj, infrastrukturnoj i industriji nekretnina, kao i potencijalnih izazova i budućeg očekivanog razvoja ove oblasti u Srbiji.

Da li su građevinski stručnjaci spremni za promene?

Digitalizacija predstavlja jedinstvenu priliku za građevinsku i industriju nekretnina u Srbiji, ali i za celokupnu srpsku privredu. Usvajanje i praktična primena najsavremenijih alata dovode do povećane produktivnosti, uštede vremena i smanjenja troškova. U vezi sa ovim su se u okviru uvodnih izlaganja složili predstavnici Privredne komore Srbije, Ivana Vuletić, Sekretar Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu industriju, i Marjan Stojanović, Sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo. Ipak, prema istraživanju kompanije PlanRadar, 74% domaćih građevinskih kompanija još uvek koristi tradicionalne tehnologije za komunikaciju i izradu projekata, dok se više od trećine (36%) kompanija u svom poslovanju oslanja samo na olovku i papir. Iako prezentovani rezultati ukazuju na to da se prihvatanje tehnologije od strane građevinskih firmi u Srbiji još uvek nalazi u početnoj fazi, značajno je istaći i da su građevinski stručnjaci otvoreni za promene  – istraživanje je pokazalo da je 93% arhitekata i izvođača radova spremno da koristi digitalne alate, dok čak 95% ističe da su spremni da usvoje novi softver koji će im pomoći u poslovanju.

Spremnost za promene se između ostalog može objasniti mnoštvom praktičnih problema koji lako mogu biti rešeni primenom digitalnih alata u građevinskoj industriji. Bojan Petković, direktor kompanije PlanRadar za Jugoistočnu Evropu dao je komentar na tu temu: „Digitalni alati posebno pozitivno utiču na skraćenje vremena provedenog na poslovima administracije i izveštavanja, u okviru kojih 41% anketiranih kompanija beleži značajan rast efikasnosti, dok prosečna ušteda vremena u kompanijama koje su prihvatile digitalne alate u svakodnevnom poslovanju iznosi 7 sati po korisniku na nedeljnom nivou.“

Prednosti korišćenja digitalnih tehnologija

Digitalne platforme su izrazito svestrane, i u zavisnosti od oblasti i tipa projekta tehnološki potencijal može biti iskorišćen na različite načine. Rešenja su fleksibilna i mogu biti adaptirana za mnoštvo različitih situacija, olakšavajući tako komunikaciju, saradnju, dokumentovanje i nadgledanje projekata, analizu podataka i gotovo svaki drugi aspekt poslovanja. Prilikom izbora digitalnih alata korisnici imaju priliku da odaberu one koje će najlakše uskladiti sa svojim postojećim sistemima i finansijskim potrebama.

Dijana Vidosavljević, glavni inženjer baze podataka o putevima u kompaniji Putevi Srbije osvrnula se na benefite korišćenja digitalnih tehnologija, dok je Željko Žugić, konsultant u oblasti inženjerstva i javnih investicija, dodao: „Iako su koristi digitalnih alata nesporni, kompanijama je najteže da se odluče na ‘sledeći korak”, to jest, da pređu sa dvodimenzionalnog na trodimenzionalni način razmišljanja i izveštavanje, i dalje. Očekujem da izvođači projekata najpre prepoznaju koristi usvajanja digitalnih tehnologija.“

Da je digitalizacija budućnost u građevinskoj industriji i da sporo usvajanje digitalizacije dovodi do zaostajanja za konkurencijom i propuštenih prilika složili su se i drugi učesnici panela, Aleksandar Opsenica, osnivač REBEC-a, Miljan Mikić, predavač na Univerzitetu u Lidsu, kao i Milenica Srećković, direktorka kompanije SET iz Šapca.

Kompletne rezultate istraživanja sprovedenog krajem 2020. godine na 200 domaćih kompanija iz oblasti građevinske i industrije nekretnina možete preuzeti internet stranice kompanije PlanRadar.

Share.

Leave A Reply