Preduzeća u Srbiji prate tehnološke trendove koji im omogućuju da povećaju stopu rasta

0

Payoneer studija ukazala na značaj tehnologije u globalnom razvoju malih i srednjih preduzeća

U studiji Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća, koju je objavio Payoneer – kompanija za finansijsku tehnologiju koja osnažuje mala i srednja preduzeća u svetu da posluju, obavljaju transakcije i globalno rastu, izneto je niz relevantnih podataka koji se tiču poslovnog stanja više od 3.500 hiljade ispitanika iz 15 zemalja, uključujući i Srbiju.  Među brojnim pokazateljima, posebnu pažnju je privukao deo o uticaju tehnologije na razvoj ove grane poslovanja. Sudeći po rezultatima, godišnja stopa rasta malih i srednjih preduzeća u velikoj meri zavisi i od spremnosti na integraciju novih tehnologija, poput digitalizacije, automatizacije, veštačke inteligencije i drugih savremenih alata koji mogu da unaprede efikasnost i prošire nove mogućnosti rasta. Kada govorimo o primeni veštačke inteligencije u radu malih i srednjih preduzeća, postoji niz sektora koji već koriste ovu tehnologiju i koji će je koristiti i u budućnosti. Njeni napredni algoritmi mogu biti od znatne koristi prilikom obrade velikih količina podataka, optimizacije samog procesa i smanjenja troškova proizvodnje. Donošenje odluka i planiranje budućnosti, personalizacija usluga i proizvoda, predikcije kvara mašina i analiza društvenih mreža, samo su neke od mnogobrojnih primena veštačke inteligencije za unapređunje efikasnosti poslovanja i poboljšanja kvaliteta usluge.

Vodeći se parolom da digitalizacija podstiče globalizaciju, mnogi imaju planove da u svom poslovanju primene nove tehnologije. Zapravo, značajna većina (58-65%) malih i srednjih preduzeća prihvata digitalizaciju i ima pozitivan pogled na nju, kako danas tako i u budućnosti. Njihov cilj je da učine svoje poslovanje efikasnijim, pouzdano alociraju resurse i obezbede poboljšane proizvode i usluge koje zadovoljavaju promenljive zahteve kupaca.

Tako, primera radi, ispitanici iz oblasti robe i usluga (npr. IT, biznis) sebe smatraju ranim usvojiocima nove tehnologije. Podržani brojkama, 44% svake grupe je izjavilo da su često prvi koji usvajaju nove tehnologije, a dodatnih 32% tvrdi da je usvojilo nove tehnologije prilično brzo.

Zahvaljujući tim brojnim tehnološko-inovativnim rešenjima, većina malih i srednjih preduzeća uspeva da napreduje brzim tempom, a očekivanja su da se stope rasta njihovih prihoda udvostruče, sa 4% na 8%, do 2024. godine.

Međutim, nivo inkorporacije novih tehnologija u nečije poslovanje u najvećoj meri zavisi od tipa industrije. Kada je reč o digitalizaciji, prodavci e-trgovine zarađuju 91% svog prihoda na mreži, u poređenju sa sektorima finansijskh usluga i obrazovanja (77% i 71% respektivno). Mala i srednja preduzeća u veleprodaji, poljoprivredi, rudarstvu, proizvodnji, arhitekturi i inženjeringu zaostaju u digitalizaciji svojih poslovanja, sa manje od 25% prihoda zarađenih na mreži.

Mala i srednja preduzeća u Srbiji uspevaju da prate tehnološki trend, koji im je u velikoj meri omogućio da povećaju stopu rasta sa 3%, koliko je iznosila u 2020, na 7% koliko se pretpostavlja da će izaći do kraja tekuće godine, što je rezultat kakav, primera radi, na ovoj listi poseduje i jedna Indija. UAE suvereno vladaju i na ovom polju, sa rastom prihoda od 4% za 2020. do 10% za 2024. godinu.

Kada je reč o prihodu ostvarenom putem online prodaje, Srbija zajedno sa Izraelom deli visoku treću poziciju, odmah iza Ukrajine i Bangladeša, sa 49,8% ostvarenog prihoda. Dobijeni podaci nedvosmisleno ukazuju na to da tehnologija u današnjem svetu sve više utiče na razvoj poslovanja, kako malih i srednjih preduzeća, tako i globalne ekonomije uopšte.

Predstojeće izdanje studije Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća, za koje se očekuje da će biti objavljeno u maju 2024. godine, sadržaće nova ažuriranja i biće zanimljivo videti kakve će novitete sa sobom doneti.

Share.

Leave A Reply