Revolucija poslovanja

0

Pripremio: Ivan Gojković

O tome kako je cloud compting izazvao neverovatan preokret u načinu funkcionisanja preduzeća, pored ostalih, piše i Mark V. Hurd, CEO kompanije Oracle, podsećajući da moderne SaaS aplikacije za marketing, HR i ERP omogućavaju kompanijama da ubrzaju rad i da se približe klijentima zahvaljujući do tada neviđenim herojima u nji-hovim redovima.
U toku samo nekoliko godina, nova generacija društveno/mobilnih SaaS aplikacija sa ugrađenim analitikama redefiniše kritične poslovne prioritete i briše tradicionalne razlike između front-office i back-office aktivnosti, konstatovao je Hurd u svom tekstu objavljenom početkom ove godine na LinkedInu, ističući da su ove promene od suš-tinske važnosti za kompanije koje nastoje da sebe preobrate u pametnije i brže orga-nizacije koje se kreću uporedo sa brzom promenom zahteva klijenata. U središtu tih dramatičnih transformacija stoje SaaS aplikacije koje se lakše nabave i instaliraju, koje se češće apgrejduju i koje odražavaju stilove rada današnjih privrednika, kao i potrošača.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.