Prelazak “u oblak”

0

Prelazak sa tradicionalnog na računarstvo u oblacima je jedinstvena prilika za IT sektor poveća vrednost organizacije u kojoj radi. Kao i kod svake velike smene tehnologija, ova promena donosi izazove kojima treba proaktivno upravljati. Kada se menadžment suočava sa prelaskom na Cloud computing, treba da proceni tri stvari kako bi bili sigurni da je kompanija spremna: planiranje premeštanja odgovornosti u IT-ju, razvijanje novih veština i regrutovanje, trening, zapošljavanje i zadržavanje Cloud profesionalaca. Informacije iz ovog članka pomoći će menadžmentu da smanji posledice tranzicije na Cloud.

U želji da što slikovitije objasne cloud computing onima koji ga još ne razumeju mnogi pribegavaju različitim analogijama i paralelama. U kontekstu obraćanja menadžmentu možda je najprimerenija paralela sa računovodstvom. Naime, do skoro su računovođe radile na isti način kao i dugo pre toga  procesi su bili ručni, papirna dokumenta su čuvana u velikim skladištima, a mogućnost za pravljenje pravovremenog izveštaja o radu je bio samo san. Ipak, pojavom personalnih računara, računovođe su se oslobodile velikog dela svojih svakodnevnih obaveza i počele da se više bave stvarima koje donose dobrobit klijentu. PC era je dovela do toga da se finansijske informacije mogu procesirati u realnom vremenu, što je za posledicu imalo promenu i unapređenje rada klijenata. I dok je posao koji su računovođe obavljale ručno izgubio svoju vrednost pojavom personalnih računara,  profesija kao celina je dobila veću vrednost preuzimajući neke nove, važnije zadatke. Cloud computing, po uverenju mnogih, predstavlja promenu u ITju sličnu onoj koja se desila u računovodstvu pojavom računara, a menadžment strategije korišćene u prvom prelasku mogu biti iskorišćene i ovom slučaju…

 

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply