Stvaranje i unapređivanje uslova za razvoj elektronskog poslovanja i IKT industrije

0

Primena savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) ima ključni značaj za razvoj ekonomije i ukupnog društva, a industrija IKT proizvoda i usluga je neophodna karika razvoja svake države. Među razvijenim državama, u mnogima su IKT motor ekonomskog razvoja. Prema podacima Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Srbija se po Indeksu razvijenosti IKT nalazi na 48. mestu od 155 zemanlja, a od toga među evropskim zemljama na 31. mestu od 37 zemalja. Možemo reći da je nivo razvijenosti IKT u Srbiji u odnosu na druge zemlje nešto bolji nego što je to slučaj sa opštim ekonomskim pokazateljiva, ali ipak razvoj IKT u mnogome deli sudbinu ostatka ekonomije…

Ako pogledamo podatke Republičkog zavoda za statistiku o upotrebi IKT u Srbiji, možemo videti da se teh-nologija i kada je dostupna još uvek ne koristi dovoljno u ekonomskim aktivnostima. Na primer dve trećine korisnika Interneta je aktivno na društvenim mrežama, a samo jedna četvrtina korisnika Interneta je ikada nešto kupila preko Interneta, dok tek svaki jedanaesti korisnik Interneta koristi internet bankarstvo. Takođe, i pored toga što gotovo sva preduzeća koriste računare i Internet, mali broj preduzeća omogućava naručivanje i plaćanje naručene robe putem Interneta i nedovoljno se koristi tehnologija za automatizaciju procesa unutar preduzeća…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.
Share.

Leave A Reply