Kontrola prenošenja korona virusa korišćenjem mobilne aplikacije za tačno utvrđivanje bliskih kontakata

0

Tim medicinskih istraživača i bioetičara Univerziteta Oksford poslednjeg dana marta objavio je u časopisu Science rezultate koji unapređuju naše razumevanje prenošenja virusa korona. Ovi dokazi omogućavaju da nekoliko međunarodnih partnera, uključujući Norveški institut za javno zdravlje (FHI) i NHSX, zajedničku jedinicu koja obuhvata timove iz NHS England i britanskog Departmana za zdravstvo i socijalnu zaštitu, proceni izvodljivost razvoja mobilnih aplikacija za trenutno praćenje kontakata u rekordnom vremenu. Ako se brzo i široko razviju, ove mobilne aplikacije bi mogle da pomognu da se značajno uspori brzina prenosa virusa i da podrže države da bezbedno izađu iz izolacije kako se restrikcije postepeno smanjuju.

Profesor Kristof Frejzer (Christophe Fraser) sa Big Data instituta Univerziteta Oksford, Nuffield departmana medicine, vodeći autor časopisa Science, objašnjava: „Mobilna aplikacija za praćenje kontakata nam je potrebna radi hitne podrške zdravstvenim službama u kontrolisanju transmisije korona virusa, ciljanih intervencija i održavanja ljudi bezbednim. Naša analiza ukazuje da se oko polovine prenosa dešava u ranoj fazi infekcije, pre nego što se ispolje bilo kakvi simptomi bolesti. Naši matematički modeli takođe ističu da tradicionalni pristupi praćenju kontakata u zdravstvu pružaju nekomplektne podatke i ne mogu pratiti tempo ove pandemije.“

Projekat je vodio i dr Dejvid Bonsal (David Bonsall), viši istraživač Nuffield Departmana za medicinu i kliničar oksfordske „John Radcliffe“ bolnice, koji navodi: „Koncept mobilne aplikacije koji smo matematički modelovali je jednostavan i ne treba da prati vašu lokaciju; on koristi niskoenergetsku verziju bluetootha za evidentiranje memorije svih korisnika aplikacije sa kojima ste bili u neposrednoj blizini tokom poslednjih nekoliko dana. Ako nakon toga budete zaraženi, ovi ljudi se upozoravaju odmah i anonimno, i savetuje im se da idu kući u samoizolaciju. Ako bi korisnici aplikacije odlučili da dele dodatne podatke, oni bi mogli da podrže zdravstvene službe u identifikovanju trendova i ciljanih intervencija kako bi se dosegli oni kojima je to najpotrebnije.“

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply