Cloud Computing i Big Data: SaaS model – Celovit pogled na klijente

0

U poslednjih nekoliko godina smo bili svedoci velike promene paradigme mnogih softverskih vendora, gde je dolazilo do udaljavanja od modela zasnovanog na proizvodu i kretanja ka SoftwareasaServiceu (SaaS).
Razumevanje načina na koji klijenti koriste vaš proizvod je ključno da biste im pružili ono što žele. Ranije su vendori morali da se oslanjaju na ograničene uzorke istraživanja i fokus grupe da bi dobili povratne informacije od klijenata.

U SaaS okruženju, gde se sve odvija online i u cloudu, kompanije mogu da dobiju daleko precizniju sliku o tome kada, kako i zašto se proizvod koristi. U tom smislu, razvijeni su sofisticirani algoritmi kako bi se pratilo i nadgledalo u kakvoj interakciji je korisnikpojedinac sa servisima, koje poteškoće može da ima, kao i kakvu vrednost dobija od njih. Ovo generiše dosta podataka i alata za big data analitiku, koja se sada može koristiti za sticanje relevantnih uvida…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.