Konzumerska potrošnja na tehnologiju će dostići 1,3 triliona dolara u 2019. godini…

0

Predviđa se da će konzumerska potrošnja na tehnologiju dostići 1,32 triliona dolara u 2019.godini, što je povećanje od 3,5% u odnosu na 2018. Prema prvom IDC-jevom  Svetskom polugodišnjem vodiču za potrošnju od strane povezanih korisnika, (Worldwide Semiannual Connected Consumer Spending Guide), konzumerske kupovine tradicionalnih i novih tehnologija će ostati snažne u periodu prognoze od 2018. do 2022. godine, dostižući 1,43 triliona dolara 2022. godine, uz petogodišnju kombinovanu godišnju stopu rasta (CAGR) od 3%.

Tradicionalne tehnologije – personalni računari, mobilni telefoni i servisi mobilnih telekomunikacija – će činiti više od 96% ukupne konzumerske potrošnje 2019. godine. Servisi mobilnih telekomunikacija će predstavljati više od polovine tog iznosa tokom perioda prognoze, praćeni mobilnim telefonima. Rast potrošnje na tradicionalne tehnologije biće relativno spor, sa CAGR od 2,4% tokom perioda na koji se odnosi predviđanje…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply