Uvodnik IO 169

0

U digitalnom dobu, ovom u koji smo već duboko zagazili, dešavaju se značajne i velike promene. Te promene utiču na poslovanje svih privrednih subjekata, kako na globalnom tako i na regionalnim i lokalnim tržištima. Jedna od ključnih promena je digitalna transformacija koja se lagano odvija u privredi zahvatajući sve veći broj subjekata, u rasponu od države do mikropreduzeća. U ovom sveobuhvatnom procesu IT bezbednost dobija ključnu ulogu i ogroman značaj. Kompanija Telegroup je ove procese prepoznala dobar niz godina unazad i organizovala konferencije pod nazivom Infosec koje se održavaju u Banjaluci i Beogradu. Čovek koji je lokomotiva ovog tematskog i veoma aktuelnog voza Dalibor Ratković je izašao u susret našoj molbi za kratkim intervjuom o onome što nas čeka 24. novembra na Infosecu 2015 u Banjaluci.

Big Data donosi i brojne izazove, naročito kada se posmatra iz perspektive bezbednosti. Ovaj termin se koristi da opiše našu sposobost da damo smisao konstantno rastućem obimu podataka u svetu. Da li to zovete big data, analitike, poslovna inteligencija ili analiza podataka nije ni toliko bitno. Bitno je da sada možemo da prikupljamo i analiziramo podatke na načine na koje to nije bilo moguće pre nekoliko godina. Big Data počinje da transformiše većinu oblasti poslovanja, industrije, istraživanja i većinu drugih oblasti naših života.

Kompanija Check Point Software Technologies, najveći globalni vendor koji se bavi isključivo bezbednošću, objavila je 9. novembra 2015. izveštaj od 38 strana koji otkriva specifične detalje i široku analizu o aktivnostima sajber špijunaže sprovođene od strane grupe “Rocket Kitten” (Mače na raketni pogon”), moguće povezane sa korpusima Iranske revolucionarne garde. Novi izveštaj takođe daje detalje o globalnim operacijama te grupe i jedinstveni uvid u više od 1.600 njenih ciljeva.

Fokus na suzbijanje dečije pornografije je izazvao sprovodioce zakona da pokrenu krivičnu akciju protiv Dark Web kriminala. Naime, Vlada Velike Britanije je pokrenula namensku jedinicu za sajber kriminal sa zadatkom borbe protiv ozbiljnih kriminalnih grupa i seksualne zloupotrebe dece na internetu. ZDNet nizom tekstova daje publicitet ovim naporima, a u prilogu koji potpisuje Čarli Ozborn (Charlie Osborne) iznose se osnovni podaci o jedinici nazvanoj Joint Operations Cell.
Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.

Share.

Comments are closed.