Uvodnik IO 161

0

U poslovanju, baš kao i u životu, potrebno je bar ponekad zastati i osvrnuti se oko sebe, da bi se stekla šira slika trenutne situacije i opštih prilika. Upravo to mi činimo ovim izdanjem časopisa, donoseći rezultate brojnih istraživanja, koji sigurno mogu biti vrlo korisni našim čitaocima, naročito onima na menadžerskim položajima, da bolje sagledaju pozicije svojih kompanija u svetlu vladajućih trendova, uporede svoja razmišljanja sa razmišljanjima direktora u svetu i uvere se da li njihove strategije vode u smeru u kome se poslovanje, sve čvrće povezano sa razvojem i primenom tehnologije, neumitno kreće.

Pre svega, tu su rezultati 18. godišnje ankete društva PwC, koja već tradicionalno razmatra pitanje budućnosti kompanija i ispituje u kojoj meri izrazito snažni trendovi remete lanac vrednosti, snagu i dinamičan razvoj brojnih privrednih grana. Mi ovom prilikom objavljujemo deo Globalnog izveštaja koji se odnosi na promene u današnjem svetu pokretanom razvojem tehnologije, na ekonomska pitanja koja svetske poslovne lidere drže budnim i noću, ali iznad svega na potrebu i mogućnost “kreiranja nove vrednosti na nove načine kroz digitalnu transformaciju”.

Sliku upotpunjavamo zaključcima IDC analitičara iznetim u izveštaju Manufacturing Insights, koji se konkretno odnose na CEE region i jasno govore da će proizvođači iz CEE regiona morati u ITu da traže nove efikasnosti i konkurentske prednosti, te da će nove tehnologije odigrati transformacionu ulogu, i kao platforma za izvršenje novih sposobnosti i kao faktor koji omogućava inovacije.

I konačno, donosimo i predviđanja Gartnerovih istraživača o neophodnosti izgradnje zajedništva CIOa i marketing menadžera u budućnosti, a već ove godine, kažu, IT lideri koji podržavaju marketing će morati da izgrade jače partnerstvo sa marketingom i pomognu u proceni rešenja (arhitektura, funkcionalnost, skalabilnost, performanse i bezbednost), izvora podataka, upravljanju i konsolidaciji portfolija aplikacija i integraciji rešenja.

Časopis u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju.
Share.

Comments are closed.