Unaprediti svoje poslovanje uvođenjem savremenog poslovnog informacionog sistema – ERP

0

Poslovno okruženje se drastično menja iz godine u godinu. Konkurencija je sve žešća i žešća, a zahtevi tržišta sve kompleksniji i izazovniji. Tržište traži viši kvalitet, uz brži odziv i veću transparentnost. Ako uz sve ovo dodamo nepredviđene situacije, kao što je na primer korona ili nedostatak radne snage koji će u budućnosti biti još izraženiji, onda moramo biti svesni koliko će biti teško održati postojeći nivo poslovanja, a da ne govorimo o njegovom unapređenju i boljem pozicioniranju na tržištu.

Radnik je sigurno i dalje najbitnija karika u procesu svakog poslovanja, ali nemojte imati nikakve dileme da vam najnovije informacione tehnologije mogu napraviti tako potrebnu i željenu prednost u odnosu na konkurenciju. Mi smo već odavno ušli u Eru Inovacija!

Oslonjeni na brzo dostupan internet, tzv. cloud i mobilnu mrežu, dva su najbitnija trenda trenutno u savremenom poslovanju: integracija i mobilnost. Dok integracija podrazumeva veću automatizaciju poslovnih procesa, mobilnost podrazumeva veću pokrivenost rada i lakšu i dostupniju komunikaciju, kako između samih organizacionih jedinica, tako i svakog zaposlenog radnika. Zajedno, daju brži i transparentniji odziv na svaku promenu u svim segmentima poslovanja jedne firme, u formi raznih izveštaja, obrađujući u realnom vremenu veliki broj podataka, sa osnovnim ciljem prepoznavanja zavisnosti koje običnom čoveku i na prvi pogled nisu vidljive…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa

Share.

Leave A Reply