Super Admin Days Vienna 2022

0

U Beču je od 1. do 4. juna 2022. održan Super Admin Days koji je okupio sistem administratore u cilju edukacije, te prezentovanja i demonstracije savremenih rešenja renomiranih IT kompanija Wallix, Commvault i NetApp. Super Admin Days je inicijativa koju je pokrenuo Nenad Nikolin, osnivač i direktor kompanija Fractal Dimension i CCS Solutions, sa ciljem da se unapredi znanje sistem administratora, kao i da se kroz direktnu komunikaciju sa proizvođačima sazna što više o rešenjima koja vendori nude kroz svoje proizvode.

„Super Admin Days je inicijativa koja je nastala spontano, a koja se kao ideja iznenađujuće dobro primila kako među vendorima tako i među sistem administratorima. Na ideju sam došao nakon održanog skupa TOP100CIO koji je organizovao Digital Dreams, jer sam tada shvatio da se o „junacima iz senke“, kako sam prozvao sistem administratore (koji su inače bili među dobitnicima priznanja na pomenutom skupu) vrlo malo piše i  govori, a upravo su oni ti koji se brinu da sve lampice gore zelenim svetlom. Svakodnevni izazovi koji se postavljaju pred sistem administratore vrlo često su nemoguće misije koje oni razrešavaju sa neverovatnom snalažljivošću, tako da korisnici koji se loguju na sistem u 9 časova i ne slute šta je sve tokom prethodne noći sistem administrator morao da preduzme kako bi do 8.55 h osposobio sve servise za rad kompanije“, objašnjava Nenad Nikolin korene Super Admin Days ideje i nastavlja: „Sa druge strane su vendori koji se trude da što bolje predstave svoje inovacije i rešenja koji treba da olakšaju svakodnevni rad sistem administratorima. Svedoci smo velikog broja konferencija, foruma, skupova, najćešće u online formatu, gde se o temama priča ex catedra, bez odgovarajuće komunikacije sa slušaocima. Razlog je jednostavan – ulazak u diskusiju bi otvorio ogroman broj tema zato što svako okruženje i informacioni sistem ima svoje specifičnosti. Sve navedeno je dovelo do formata skupa, gde su predstavnici vendora bili u prilici da održe prezentacije, ali i da diskutuju sa sistem administratorima na neposredan način. Pokazalo se da pojedine specifičnosti mogu da se sistematizuju, tako da je način na koji je jedan sistem administrator rešio neku situaciju primer i ostalima da to pokušaju.“…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply