Digitalna inovacija –neizbežan povratak u budućnost

0

“We’d rather disrupt ourselves first before we get disrupted” – Gayatri Narayan, Senior Vice President, Digital Products and Services, PepsiCo

Dok određene kompanije poput PepsiCo prepoznaju važnost takmičarskog duha kada govorimo o digitalnim inovacijama – razvijanja inovativnih proizvoda i usluga koji čine biznis prepoznatljivim, stvaraju kompetitivnu prednost i menjaju tržište – mnogi zaostaju.

Kultura inovacija bi trabalo da bude deo ukupne kulture svake kompanije. Ona zahteva određene zajedničke norme i vrednosti, kao i podsticajno radno okruženje kako bi vodila do novih, inovativnih proizvoda i samim tim boljeg korisničkog iskustva.

Zašto kompaniju uopšte treba da interesuju inovacije u digitalnom svetu?

Dok su produktivnost i konkurentnost činioci koji podstiču visoki ekonomski rast, inovacije su pokretači nove ekonomije. Digitalna sfera svake kompanije predstavlja njen najvažniji izvor prihoda, a inovacija savršen put za komunikaciju i funkcionisanje unutar odredjenog ekosistema. Fokus je uvek, a posebno danas, na uspostavljanju stabilnog biznis modela korišćenjem novih tehnologija, sa posebnim osvrtom na privatnost i sigurnost, uz nezaobilazan profit…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply