Transparentniji rad Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

0

Republička komisija je razvila novi način pretrage objavljenih odluka na svojoj internet stranici, koji ima za cilj da pravnu praksu ovog državnog organa na efikasan način učini dostupnom što većem broju korisnika. 

U okviru banera “Odluke” na internet stranici Republičke komisije (http://www.kjn.gov.rs/odluke.html), omogućena je pretraga odluka po različitim kriterijumima kao što su: vrsta odluke, naziv naručioca, naziv podnosioca inicijalnog akta, opis predmeta postupka javne nabavke, faza postupka javne nabavke, pravni osnov donošenja odluke (u okviru koga je omogućen odabir pravnih propisa na osnovu kojih je odluka doneta), član, stav i tačka (u okviru koga je omogućen odabir konkretne odredbe pravnog propisa na osnovu koje je odluka doneta) i ključne reči (u okviru koga je omogućena pretraga po karakterističnim rečima sadržanim u tekstu odluke).

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.