Harmony Connect – Check Pointovo SASE rešenje sa privileged access managementom (PAM)

0

Je­di­ni pre­ven­tion-first SA­SE

Novi modeli rada zahtevaju nove bezbednosne paradigme, pošto organizacije prelaze sa koncentrisanog, centralizovanog IT modela na široko distribuirani. Udaljeni i hibridni rad su novo normalno. Aplikacije se nalaze svuda, korišćene kao SaaS (npr. Office 365) ili hostovane on premises i u data centrima baziranim na cloudu (IaaS). Ogranci preduzeća sve više zaobilaze bezbednosne mehanizme kako bi se direktno povezali sa cloudom. Kao rezultat toga javlja se kompleksnost u obezbeđivanju, upravljanju i skaliranju mrežne bezbednosti.

Novi perimetar zaštite, definisan cloudom, mobilnim uređajima i udaljenim radom ima značajne implikacije na celokupnu bezbednost organizacije, koje se manifestuju kroz složeno upravljanje, povećan bezbednosni rizik, loše korisničko iskustvo i fragmentiranu vidljivost.

Da bi obezbedile distribuirano preduzeće, organizacijama je potrebna Secure Access Service Edge (SASE) arhitektura. Check Point ovde ide i korak dalje, pa servis Check Point Harmony Connect redefiniše SASE tako što olakšava pristup korporativnim aplikacijama, SaaS-u i internetu svakom korisniku ili ogranku preduzeća, sa bilo kog uređaja, bez ugrožavanja bezbednosti.

Zahvaljujući intuitivnom pristupu vebu, RDP, SSH i na SQL-u baziranim resursima, servis je prilagođen i korisnicima i menadžmentu, istovremeno zadovoljavajući potrebe različitih zaposlenih. Poslovni i korisnici trećih strana uživaju u pristupu bez agenta, administratori dobijaju potpunu vidljivost i granularne in-app kontrole, dok DevOps ostvaruje benefit od bogatstva cloud-native mogućnosti uključujući upravljanje privilegovanim pristupom (privileged access management – PAM) i automatizovano uključivanje servera…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply