Šta je poslovna otpornost u novom, nikad-normalnom?

0

COVID-19 neće biti poslednji poremećaj sa kojim će se preduzeća morati boriti. Za njih je važno da preispitaju i renoviraju svoje poslovne modele da bi bila otpornija. Međutim, otpornost više nije u tome da se trenutno imaju rezerve gotovine i resursi za teške vremenske uslove, već u tome da se izgradi infrastruktura koja je fleksibilna, bazirana na cloudu i automatizovana kako bi se nosila sa stalnim, nemilosrdnim promenama.

Autor: Deirdre Houchen, viši direktor marketinga, ERP/EPM, Oracle

Paradoks rezilijentnosti

Otpornost preduzeća se sastoji iz dva dela. Radi se o predviđanju da bi se identifikovale oblasti rizika i uzroka poremećaja. Ali i o agilnosti da bi se brzo transformisale operacije kako bi se prilagodile onome što dolazi. Mantra je očekivati neočekivano, odgovoriti i prilagoditi se.

Međutim, postizanje rezilijentnosti puno je izazova, posebno danas. BSI i Cranfield School of Management prepoznaju da se preduzeća suočavaju sa mnoštvom različitih tenzija koje ih vuku u različitim pravcima. Ona moraju da hodaju po žici balansirajući između potrebe da se zaštiti poslovanje i da ono napreduje kroz inovacije. Previše je težine na obe strane, a preduzeće je u opasnosti da bude zaslepljeno izazovom koji nije predvidelo.

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply