Digitalna rezilijentnost – novi zahtev za zaštitu i uspeh preduzeća

0

Od svih vrlina koje možemo naučiti, nema korisnije vrline, niti bitnije za opstanak i za poboljšanje kvaliteta života, od sposobnosti transformisanja poteškoća u prijatan izazov”. Mihali Cikzentmihalji, mađarsko-američki psiholog, ovako govori o rezilijentnosti. Rezilijentnost predstavlja sposobnost osobe da se uspešno prilagodi stresu, problemima i neprijatnim životnim situacijama. Rezilijentne osobe ne vide problem kao prepreku, već kao priliku za razvoj. Koliko je onda poslovna rezilijentnost bitna u današnje vreme? Pogodili ste – vrlo bitna.

U 2021. godini, kompanije širom sveta pokušavaju da svoje poslovanje prilagode poslovnim izazovima, da iskoriste potencijal digitalizacije kako bi ubrzale svoje poslovne operacije i automatizovale ih, i u tom procesu brzo iskoristile novonastale uslove kao svoju prednost. IDC je sproveo istraživanje tržišta kako bismo procenili uticaj ovih prioriteta na IT potrošnju i rezilijentnost organizacija. Prema rezultatima istraživanja u 19 zemalja, na organizacijama sa više od 500 zaposlenih, fokus je promenjen sa kriznog upravljanja (koje je bilo aktuelno na samom začetku pandemije) na dugoročnu rezilijentnost kompanija i institucija; takoreći fokus je sada na izgradnji okruženja čija je svrha konstantan rast, efikasnost, produktivnost i inovacije. Na drugom mestu se našlo „unapređenje korisničkog iskustva“ i „zadržavanje postojećih korisnika“, što pokazuje jasnu tendenciju za izgrađivanjem čvrstog temelja kompanije kako bi se osiguralo ispunjenje potreba klijenata…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply