Siemens objavio deklaracije ekoloških proizvoda za vetrogeneratore

0

28/11/2014 –

Siemensova divizija Energija vetra i Obnovljivi izvori objavila je četiri nove brošure deklaracija ekoloških proizvoda (EDP), od kojih svaka predstavlja jednu od četiri proizvodne platforme kompanije, uključujući i prenosne i takozvane direct drive vetrogeneratore za offshore i onshore projekte. Cifre su zasnovane na procenama životnog ciklusa (LCAs) četiri definisana projekta: dve offshore vetrolektrane sa 80 vetrogeneratora, i dve onshore vetroelektrane sa 20 vetrogeneratora. Nove brošure pomoću numeričkih podataka izražavaju veoma značajne efekte ekoloških performansi Siemensovih proizvoda.

Prema proceni životnog ciklusa, ključni parametar je kalkulacija vremena povraćaja energije. Ona predstavlja vreme tokom koga vetroelektrana mora da radi da bi proizvela onoliko energije koliko će potrošiti tokom svog životnog veka. U slučaju onshore vetroelektrane sa prosečnom brzinom vetra od 8,5 metara u sekundi, vreme povraćaja energije Siemensove  SWT – 3.2-113 vetroelektrane je 4,5 meseca. Ovi podaci se zasnivaju na projektu sa 20 turbina, uključujući 13 kilometra duge prenosne mrežne veze i sve napore vezane za upotrebu materijala, proizvodnju, montažu, upravljanje i održavanje, kao i demontažu i tretman na kraju životnog veka.

Procena životnog ciklusa offshore vetroelektrane sa 80 Siemens D6 vetrogeneratora pokazuje još jednu zanimljivu ekološku performansu: tokom procenjenog životnog veka, vetrolektrana proizvodi 53 miliona megavat-sati i štedi 45 miliona tona ugljen dioksida, što je jednako količini ugljen dioksida koji apsorbuje šuma površine od 1.286 km2 tokom 25 godina. Ovaj podatak odgovara emisiji ugljen dioksida od samo sedam grama po kilovat-satu (g/kWh) u odnosu na 865 g/kWh tokom prosečne globalne proizvodnje fosilne energije.

„Deklaracije ekoloških proizvoda pružaju korisnicima, programerima, i nadležnima zahtevanu transparentnost ekoloških performansi naših proizvoda, i pomažu nam u daljem razvoju portfolija kako bi osigurali konkurentnost“ istakao je Markus Tacke, direktor Siemensove divizije Energija vetra i obnovljivi izvori. “Uveren sam da će ova informacija biti od velike koristi kako našim klijentima, tako i našoj kompaniji u celini.”

 

EDP brošure za četiri Simensove proizvodne platforme (G2, D3, G4 i D6) dostupne su nawww.siemens.com/energy/wind/epd

Share.

Leave A Reply