SharePoint rešenja: Pametno iz Smarta

0

Godina 2012. je definitivno pripala Microsoft SharePoint tehnologiji. Od strane stručnih programerskih timova razvijena su mnogobrojna rešenja koja su rešavala bitna pitanja menadžmenta koji je nastojao da uspešno i produktivno vodi poslovanje kompanije i kvalitetnije planira resurse. Na osnovu mnogobrojnih zahteva i problema sa kojima su se klijenti susretali, kompanija Smart d.o.o. iz Novog Sada kreirala je niz rešenja zasnovanih na SharePoint tehnologiji, koja rešavaju upravo ove probleme.

Povećanje efikasnosti i ušteda vremena

Jedno od tih rešenja je i Smart Elpis koji predstavlja elektronsku pisarnicu i rešava problem brze pretrage arhiviranih dokumenata, raspoređivanja i skladištenja istih. Prema zakonima i uredbama Republike Srbije (Zakon o računovodstvu, Zakon o radu, Uredba o kancelarijskom poslovanju, Zakon o kulturnim dobrima i sl.) određen je dugi niz godina za koje se moraju čuvati određena dokumenta – deset, dvadeset godina ili čak trajno. Rešenje Smart Elpis je usaglašeno sa zakonodavstvom kojim se reguliše kancelarijsko i arhivsko poslovanje i ono rešava poteškoće u vezi s pretragom i troškovima odlaganja i skladištenja velike količine važnih dokumenata. Sastoji se od dve komponente: klijentskog programa u pisarnici i veb pretrage podataka. Osnovna namena je jednostavan obuhvat dokumentacije koja se prima u pisarnicu i arhivu, kao i automatska raspodela i interna dostava u okviru svake organizacije, što podrazumeva: primanje i pregled akata, upisivanje akata, prenos akata u elektronsku formu, dostavu akata u rad, administrativnotehničku obradu akata, otpremu, razvođenje, arhiviranje i čuvanje akata, jednostavnu i brzu pretragu i pronalaženje traženih dokumenata…

 

Opis svih rešenja možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply