Prednosti digitalne transformacije

0

Data centri su srce digitalne transformacije, a Schneider Electric ubrzava ovu revoluciju. Kako preduzeća digitalizuju operacije, proizvode i usluge, njihov uspeh sve više zavisi od pouzdanih data centara, usluga u cloudu i lokacija za kolokaciju. Bez njih digitalna transformacija jednostavno ne može da se dogodi. Sami data centri se takođe menjaju digitalnom transformacijom, jer su ovi digitalizovani objekti daleko efikasniji, sigurniji i pouzdaniji od uobičajenih alternativa. Sistemi napajanja i hlađenja visokih performansi, zajedno sa softverom koji povezuje ovu infrastrukturu, zajedno preoblikuju okruženje data centra. Sve ovo je moguće postići upotrebom danas dostupnih rešenja – rešenja koja ne samo da menjaju, već I predviđaju buduće potrebe i poboljšanja.

Digitalna transformacija u data centrima

Digitalna transformacija je poslovni imperativ u današnjem konkurentskom okruženju. Da bi zadovoljili potrebe novog digitalnog sveta, data centri transformišu način na koji primenjuju i upravljaju IT-om. Istovremeno se predviđa da će do 2025. godine upotreba energije u industriji informacionih i komunikacionih tehnologija porasti na 20,9% na globalnom nivou, što čini 5,5% globalne emisije gasova staklene bašte. Nasuprot ovim zabrinjavajućim projekcijama, širom sveta se pojavljuju uspešni slučajevi digitalno transformisanih data centara koji pokreću digitalnu transformaciju kroz inovativne, izdržljive sisteme koji su isplativi, potpuno integrisani i pouzdani u cloudu i na EDGE-u. Ovi digitalno transformisani data centri takođe mogu da se instaliraju za 20% brže zahvaljujući svom modularnom dizajnu. Ova sposobnost postizanja veće obrade podataka uz manje troškove omogućena je integracijom fleksibilnih, efikasnih, povezanih i pouzdanih rešenja…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply