Pozicioniranje brenda na srpskom tržištu

0

Alexander Sperl, predsednik Upravnog odbora, Vip mobile

Za poslovanje svake kompanije, pored njenih zaposlenih, najvažniji je brend, jer joj on dodaje novu vrednost, razlikuje je od drugih kompanija, ali i odražava ideje kojima se kompanija rukovodi. Cilj je da se u svesti potrošača kreira percepcija da na tržištu ne postoji ni jedan proizvod kao što je vaš, da je on jedinstven i da ga treba zapamtiti kao nešto potpuno novo i posebno. Međutim, veoma je važno zapamtiti da se proces brandinga ne događa na tržištu proizvoda i usluga, već isključivo u glavama i svesti potrošača. Svesni ovih činjenica veoma ozbiljno smo se posvetili kreiranju našeg brenda i sa ponosom ističemo da je Vip brend razvijen u saradnji sa jednom od najboljih i najuticajnijih svetskih brend agencija.

Krenuli smo od osnove: šta nam je najvažnije, šta je fokus našeg poslovanja? Vip mobile je kompanija koja je najviše orijentisana prema korisniku i pristupa mu kao pojedincu koji je uvek u centru pažnje, sa željom da se on u svakom trenutku oseća posebno. To je i osnovna poruka Vip brenda – korisnicima omogućava da se lakše poistovete s pojedinim proizvodima ili uslugama i odaberu ih u skladu sa sopstvenim stavovima, vrednostima i potrebama.
Brend Vip je jedinstven, jer se raspoznaje ne po jednom, već po četiri ravnopravna logo znaka, koji su dinamični, smeli, različiti, ali lako prepoznatljivi.
Vipov stil komunikacije može se sažeti u: kratko, smelo i realno! Svakom korisniku pristupamo kao da je on za nas jedini – sa punom pažnjom i uvažavanjem samo njemu svojstvenim karakteristika i potreba. Vip brend je, na kraju krajeva, kao i njegovi korisnici: individualan, inovativan, inspirativan.

Lansiranje Vip brenda na tržištu

U trenutku kada je Vip mobile, u decembru 2006. godine, kao treći mobilni operater ušao na tržište Srbije ono je bilo podeljeno između dva postojeća mobilna operatera. Pre nego što ćemo započeti sa našim komercijalnim radom u julu 2007. godine, konkurentske kompanije su krenule sa agresivnim PR i marketing kampanjama, kako bi potvrdile svoje pozicije, zadržale stare i pridobile nove korisnike. U vrlo kompetitivnom okruženju, u drugoj polovini 2007. godine, Vip mobile je imao kompleksan zadatak da za kratko vreme izgradi sopstveni brend i pozicionira se na tržištu.
Mi smo, sa druge strane, imali veliku prednost: imali smo punu podršku mobilkom austria grupe, te na raspolaganju njihovo iskustvo i, još bitnije, poverenje. Za lansiranje Vip brenda korišćena je strategija integrisanih marketinških komunikacija koja se zasnivala na koordinisanom sprovođenju brojnih alata marketinških komunikacija i odnosa s javnošću. Ovom sinergijom Vip mobile je započeo građenje i pozicioniranje jakog lokalnog brenda, što je karakteristika mobilkom austria grupe, čije članice imaju punu slobodu da se prilagođavaju zahtevima lokalnih tržišta pod sloganom “Misli globalno, deluj lokalno”.
Cilj ovih komunikacija bio je izgrađivanje snažnog i prepoznatljivog Vip brenda na srpskom tržištu. U veoma konkurentnom okruženju trebalo je predstaviti Vip mobile kao novog, inovativnog i dinamičnog mobilnog operatera koji donosi znanje i iskustvo mobilkom austria grupe i evropske standarde poslovanja. Takođe, trebalo je upoznati javnost sa širokim portfoliom Vipovih proizvoda i usluga i podići svest javnosti o Vipu kao kompaniji koja odgovorno posluje. Nije bilo jednostavno, ali je bez sumnje bilo veoma zabavno.

Kreirali smo strategiju komunikacije koja je bila zasnovana na snažnoj sinergiji i preplitanju PR i marketinških alata, a u cilju podizanja vizibiliteta i svesti javnosti o Vip brendu. Komunikacija je bila usmerena prema ciljnim javnostima, sa akcentom na tri osnovna segmenta: brend, proizvode i usluge i korporativno poslovanje.

Na konferenciji za novinare 6. juna 2007. javnosti je predstavljen Vip mobile sa svojim brendom, kao i suština koja stoji iza njega. Ova primarna komunikacija istovremeno je propraćena snažnom Outdoor, Print, TV i Web marketinškom kampanjom koja je korisnicima otkrila vizuelni identitet brenda.
Samo nedelju dana nakon lansiranja, prepoznatljivost Vip brenda (uz podsećanje) dosegla je čak 83%, prema istraživanju agencije Stratedžik marketing.
Naravno, kako je Vip proširivao svoju ponudu, komunikacijske i marketinške aktivnosti pratile su uvođenje novih proizvoda i usluga na tržište, kao i sve važne poslovne odluke menadžmenta kompanije. Korišćene su raznovrsne tehnike komunikacije: komercijalno oglašavanje, sponzorstva, Outdoor predstavljanja, POS promocije, strateško planiranje, odnosi sa medijima, organizacija događaja, aktivnosti društvene odgovornosti, interna komunikacija i mnoge druge.

Rezultati

Bez lažne skromnosti, rezultati su sjajni. Sa aspekta eksternih komunikacija, za samo šest meseci uspeli smo da izgradimo pozitivan imidž Vipa u medijima i opštoj javnosti, pre svega kroz redovno informisanje o svim značajnijim poslovnim aktivnostima. Predstavnici menadžmenta kompanije su uspešno pozicionirani kao eksperti u oblasti telekomunikacija. Naravno, podjednaka pažnja usmerena je na komunikaciju sa zaposlenima kroz koju je izgrađen imidž Vipa kao dobrog poslodavca. Želeli smo da naš brend komunicira i sa ljudima koji čine Vip mobile i koji su zaslužni za naše rezultate, kako bismo na taj način razvili specifičnu korporativnu kulturu koju odlikuju zajedništvo i posvećenost zaposlenih kompaniji. Zaposleni su najbolji ambasadori brenda, mi to dobro znamo, i ponašamo se u skladu sa tim.
Primenjena kampanja integrisanih marketinških komunikacija u lansiranju Vip brenda učinila ga je poznatim skoro svakom pojedinačnom srpskom korisniku usluga mobilnih telekomunikacija. Na osnovu istraživanja agencije Stratedžik marketing ustanovljeno je da je prepoznatljivost Vip brenda (uz podsećanje) za samo šest meseci kampanje dostigla čak 97%. Takođe, po istraživanju agencije Pragma, Vip je jedna od tri kompanije koje su najbolje komunicirale s medijima u 2007. godini. Kampanja “Lansiranje Vip brenda” dobila je priznanje UEPS-a i bila u najužoj konkurencijiji za priznanje Društva Srbije za odnose s javnošću.
Efektnim marketinškim alatima Vip brend je uspešno pozicioniran i postao je jedan od najjačih brendova u Srbiji, u potpunosti spreman da se suoči sa svim izazovima i da dodatno ojača svoje pozicije na ovom dinamičnom tržištu. Nakon samo šest meseci poslovanja više od pola miliona korisnika nam je poklonilo svoje poverenje.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply