Uvodnik

0

28/05/2009 –

image                                                                                                                                           Zoran Kovačević, glavni i odgovorni urednik

Ne morate da budete teoretičar menadžmenta da biste znali da je promenljivost sine qua non opstanka. Svakog, pa i onog tržišnog. Na to opominje i narodna mudrost koja kaže: “Menjaj se da bi trajao”.

Jer samo promena vodi ka onom čemu se i u životu i u poslu oduvek težilo – stabilnosti i postojanosti. Iako u prvi mah može da zvuči pomalo kontradiktorno, istina je da upravo promene sprečavaju moguće zasićenje i preventivno deluju protiv poslovne učmalosti, stvarajući uslove za konsolidaciju, napredak i stabilnost.A to nam obezbeđuje da trajemo. U kontekstu konstantnog menjanja treba posmatrati i našu želju da ovaj jubilarni broj “Internet ogledala” bude drugačiji od svih prethodnih, te da u jednom segmentu nagovesti promene koje planiramo da učinimo na budućim izdanjima. Jedna od posebnosti 100. broja je autorski tim sastavljen od direktora najeminentnijih IT kompanija na srpskom tržištu, čelnika odgovarajućih državnih institucija, “predvođenih” ministarkom za telekomunikacije i informaciono društvo, rukovodilaca istaknutih obrazovnih ustanova i stručnih udruženja. Njihove priloge smo nizali (osim nekolicine onih iz državnih institucija i stručnih asocijacija) po nazivu kompanije abecednim redom, da ne bude “ni po babu, ni po stričevima”.

Dajući svoje viđenje aktuelne situacije na srpskoj ICT sceni, pozicije vlastitih kompanija na njoj i ocenjujući stepen primene novih tehnologija autori u stvari prave “presek stanja” i stvaraju svojevrsni “ICT Almanah 2008.” Kao svedočanstvo jednog vremena 100. broj “Internet ogledala” biće izvor validnih informacija sadašnjim i budućim generacijama, omogućavajući im da analiziraju, prave komparacije, podsete se ili saznaju kako je izgledao srpski ICT u prvoj dekadi 21. veka i ko su bili njegovi glavni akteri. U skladu sa pomenutim promenama, a u želji da “Almanah” u što većem broju stigne u prave ruke, Redakcija će kompletan štampani tiraž ovog broja besplatno podeliti čitaocima, kompanijama sa kojima sarađujemo, ali i onima sa kojima nemamo poslovne odnose ali za koje procenjujemo da bi im ovakvo štivo moglo biti od koristi u njihovom radu, svim medijima i državnim institucijama.

I konačno,ovo izdanje časopisa moći ćete da čitate i na Internetu (www.internetogledalo.com) kroz novu fantastičnu fleš servisnu aplikaciju koja daje bezbroj novih mogućnosti i potpuno novo značenje online čitanju – od virtuelnog okretanja stranica, njihovog zumiranja do nivoa čitljivosti, do mogućnosti da se svaka stranica odštampa na lokalnom štampaču ili pošalje e-mailom kome želite.

A da se ne bismo sami hvalili Uvodnik bih završio rečenicom koju je poslao direktor Pexima, jedne od naših vodećih kompanija informatičkog sektora, Miodrag Mirčetić, koji zbog brojnih obaveza nije stigao da pošalje ceo prilog: “Izdvojiti se i biti uočljiv i prepoznatljiv u moru magazina koji se bave ICT poslovanjem, aktuelno pratiti dešavanja, uz prave odgovore na izazove tehnologija kojima se bavimo, je ono što postavlja Internet ogledalo na vrh hrpe magazina koji se svakodnevno nalaze na mom radnom stolu”

Pogledajte šta su drugi rekli o nama

Share.

Comments are closed.