Planiranje resursa preduzeća

0

ERP (Enterprise Resource Planning) rešenja predstavljaju poslovne informacione sisteme koji obuhvataju sve standardne poslovne funkcije i imaju mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama preduzeća. To je “skup alata za predviđanje, planiranje i raspoređivanje resursa na nivou preduzeća koji povezuje kupce i dobavljače u jedan lanac snabdevanja, primenjuje dokazane najbolje prakse u donošenju odluka, koordinira prodaju, marketing, operacije, logistiku, nabavku, finansije, razvoj proizvoda i upravljanje ljudskim resursima”, omogućavajući produktivnije, efikasnije i efektivnije upravljanje poslovanjem . Rečju, ERP omogućava integraciju kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema pomoću jedinstvenog softverskog rešenja.

Većina ERP sistema ima modularnu strukturu, a najčešći moduli su Finansije, Proizvodnja, Ljudski resursi, Projekti, Nabavka, CRM, Business Intelligence…

Većina ERP sistema ima modularnu strukturu, a najčešći moduli su Finansije, Proizvodnja, Ljudski resursi, Projekti, Nabavka, CRM, Business Intelligence…

Postoje ERP sistemi za mala, srednja i velika preduzeća.

Najznačajniji ponuđači

Vremenom su proizvodi ERP klase postali toliko moćni da uspeh kompanije počinje direktno da zavisi od pravovremenog odgovora na informacione zahteve poslovnog sistema. Njegova složenost zahteva dugotrajni razvoj uz visok nivo multidisciplinarnih poslovnih i tehnoloških znanja i iskustava. Zbog brzih i velikih promena u poslovanju posebno je otežana njegova aktuelizacija, tako da na tržištu ima svega par domaćih rešenja koja uspešno mogu da se nose sa svetskom klasom i zahtevanom izvrsnošću.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply