Office 365

0

Globalni razvoj poslovnih IT rešenja poslednjih godina je usmeren prema cloud servisima kao konceptu obezbeđivanja hardversko-softverske podrške uz predefinisane servise na strani cloud provajdera. Na ovaj način celokupna infrastuktura kao osnov za realizaciju poslovnih aktivnosti koje zahtevaju tehničku podršku nalazi se kod dobavljača cloud usluga. Nabavka hardvera, postavka sistema, backup podataka i sl. prestaju da budu deo obaveznih aktivnosti iz razloga kontinuiteta i praćenja koje obavlja prethodno pomenuti provajder, što za posledicu ima i smanjenje internog IT održavanja. Skalabilnost u okviru koje korisnik „plaća koliko troši“ u značajnoj meri utiče na smanjenje troškova i planiranje IT budžeta. Garantovana dostupnost aplikacija, redudantnost sistema i bezbednost podataka dodatni su razlozi zbog koji se sve veći broj kompanija odlučuje za ovaj model.

Kompanija Microsoft početkom 2012. godine uspešno je predstavila Office 365 kao cloud servis koji integriše više softverskih rešenja neophodnih u svakodnevnom poslovanju.  Aktuelna ponuda definisana je kroz pakete koji sadrže određene funkcionalnosti i ograničenja, a nabavka se obavlja direktno na stranici servisa putem online kupovine. Sve prethodne nedoumice u vezi načina plaćanja ili kupovine u međuvremenu su razrešene i prezentovane na Microsoft skupovima sa zaključkom da je celokupan proces usaglašen sa domaćim zakonodavstvom.

Najvažnije pitanje odnosi se na funkcionalnosti koje donosi Office 365. Kroz standardne aplikacije i servise kao što su Microsoft Exchange, Share Point, Office Web ili Lync, možete na jednostavan način upravljati vašom dokumentacijom, porukama, aktivnostima, kontaktima i sl. sa posla, od kuće ili iz vašeg omiljenog letovališta, sa prenosnog računara ili mobilnog telefona…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply