Novi Intel Xeon procesori ubrazavaju vreme potrebno za uvid i pretvaraju podatke u poslovnu prednost

0

Intel Xeon  iz E7 v3 porodice procesora omogućava unapređene performanse i pouzdanost za analize u realnom vremenu i ključne računarske procese

SANTA KLARA, Kalifornija, 05. maj 2015. – Intel korporacija je danas predstavila Intel Xeon  procesor iz E7-8800/4800 v3 porodice proizvoda, koji omogužava ubrzan uvid u posao kroz analize u realnom vremenu i poboljšane performanse i pouzdanost za ključne računarske procese.

Poslovne informacije u realnom vremenu su glavni prioritet kompanija iz širokog spektra industrije, od zdravstvene zaštite do prodaje i telekomunikacija, između ostalih. Potreba za brzim ekstrahovanjem vrednih uvida iz velike količine podataka je osnovni zahtev za nove tehnologije memorijskih računarskih procesa i big data analiza.

Imajući na umu trenutne i buduće zahteve za in-memorijsko računarstvo, Gartner veruje da će prihodi ovog tržišta preći 9.5 milijardi američkih dolara do kraja poslovne 2018. Godine i barem 50 odsto velikih kompanija će prihvatiti in-memorijsko računarstvo kako bi omogućili digitalne poslovne strategije.

Intel Xeon procesor iz E7 v3 porodice, pomaže korisnicima da na bezbedan način obrade i analiziraju velike skupove podataka u sistemskoj memoriji, radi bržeg odlučivanja i poboljšane operacionalne efikasnosti, stvarajući na taj način konkurenciju među kompanijama.

“U ekonomiji digitalnih servisa, uspeh i propast mogu da zavise od brzine reagovanja kompanije na uvide iz ogromne količine podataka,” rekla je Dajen Brajant, viši potpredsednik i generalni direktor Data Center grupe u Intelu. “Intel Xeon procesor iz E7 v3 porodice je motor za ubrzanje poslovne inteligencije kroz analize u realnom vremenu, koji omogućava poslovima da poboljšaju zadovoljstvo korisnika kroz personalizovane proizvode i usluge, kao i da generišu nove tokove prihoda i poboljšaju operativnu efiaksnost”.

Novosti i činjenice

  • Sa 20 novih svetskih rekorda za učinak u širokom spektru krititčnih aplikacija, nova porodica procesora ostvaruje 40 odsto poboljšanja učinka, u poređenju sa prethodnom generacijom.
  • Porodica procesora omogućava do 6 puta poboljšane performanse u aplikaciji za poslovno procesuiranje za memorijsko transakcijsko radno opterećenje optimizovano sa novim Intel Transactional Synchronization Extensions (Intel TSX).
  • Sa do 18 jezgara, 20 odsto povećanja u broju jezgara u poređenju sa prethodnom generacijom i sa do 45 megabajta najnovije keš memorije, porodica procesora može da ostvari do 70 odsto više analiza koje olakšavaju donošenje odluka po satu.
  • Porodica proizvoda omogućava do 10 puta bolje performanse po dolaru, dok smanjuje ukupne vlasničke troškove na 85 odsto, u poređenju sa alternativnim RISC arhitekturama, tako što smanjuje cenu nabavke hardvera, napajanja i hlađenja.
  • Procesori podžavaju konfiguracije sa do 32 soketa, sa podrškom za najveći kapacitet memorije po slotu u industriji (sistemi sa 8 soketa mogu da podrže do 12 terabajta DDR3 i DDR4 memorije).
  • Nove sposobnosti zaštite i pouzdanosti, uključujući povećan učinak kriptogragfije kroz najnoviji Intel Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel AES-NI), kao i dodatna makro-arhitekturalna poboljšanja. Intel Run Sure Technology, jedinstveni skup pouzdanosti, dostupnosti i mogućnosti servisiranja (RAS) omogućen za Intel Xeon procesor E7 porodice, je poboljšan sa novim karakteristikama dizjaniranim da osiguraju najveću moguću dostupnost za ključne aplikacije.
  • Porodica proizvoda se sastoji iz 12 modela procesora, uključujući procesore optimizirane za više segmenata, kao što su dva visoko frekventna modela , koji su dizajnirani za podskup aplikacija za upravljanje bazama podataka koje zahtevaju najbrža moguća jezgra.
  • Od danas, 17 proizvođača sistema širom sveta, će početi da predstavljaju platforme zasnovane na Intel Xeon procesorima E7 v3 porodice. Neki od ovih proizvođača su Bull*, Cisco*, Dell*, Fujitsu*, Hitachi*, HP*, Huawei*, Inspur*, Lenovo*, NEC*, Oracle*, PowerLeader*, Quanta*, SGI*, Sugon*, Supermicro* and ZTE*.
  • (Beleška urednicima: Intel i Cloudera su danas najavili detalje o tome kako partnerstvo uspešno pomaže usvajanju enterprise-a u analitici, uključujući nova poboljšanja proizvoda, kao što su implementacija Intelovog AES-NI koji omogućava do 2.5 puta poboljšanje u enkripciji bez opterećenja učinka i omogućava sa ceo Hadoop set podataka bude enkriptovan za radno vreme sistema koje se kreće od 1 do 4 odsto, u zavisnosti od radnog opterećenja.)

Transformacija poslovanja kroz analize u realnom vremenu

Nippon Paint, jedan od najvećih snabdevača bojom u Aziji, trenutno koristi Intel Xeon procesor E7 v2 koji upotrebljava SAP HANA softver za analizu kako bi proučio ponašanje korisnika sa većom preciznošću i kako bi ubrzao svoju sposobnost da analizira i deluje na osnovu podataka, radi optimiziranog lanca snabdevanja i marketinških kampanja.

“Kroz analize u realnom vremenu, Nippon Paint je sposoban da uhvati i analizira preferencije mušterija, kao što su boja, dizajn i dizajneri i da prilagodi proizvode i usluge specifičnim potrebama kupaca,” rekao je Džastin Čen, glavni direktor za informisanje Nippon Paint-a. Podaci koji omogućavaju da delujemo na osnovu njih su ranije bili analizirani danima i nedeljama, a izveštaj je sada dostupan u realnom vremenu. Trenutno testiramo nove sisteme zasnovane na Intel Xeon E7 v3 procesoru, kako bismo iskoristili bolje performance i veću pouzdanost i kako bismo ubrzali uvid u ponašanje kupaca na osnovu podataka”.

Detalji o cenama

Intel Xeon procesor E7 v3 porodice će biti ponuđen sa 12 različitih modela procesora, čija se cena kreće od 1,224 do 7,175 dolara, za po 1,000 primeraka. Kompletan cenovnik je dostupan na http://intc.com/priceList.cfm.

Share.

Comments are closed.