Nazivi domena i sporan sadržaj na internetu

0

Uspešne organizacije su davno prihvatile internet, a brojni menadžeri i neposredno shvatili njegovo mesto i važnost u svakodnevnom životu i poslovanju. Iako se na internet i dalje gleda kao na prevashodno tehnološku inovaciju, brojni su aspekti njegovog funkcionisanja koji se ne mogu pratiti samo kroz literaturu o informacionim tehnologijama. Naviknuti na komfor koji pruža internet u svakodnevnom radu, umrežavanju sa ljudima, kao i dostupnost različitih servisa, korisnici često nisu ni svesni pravnog okvira u kom funkcioniše ovaj globalni servis, koji nije ništa manje složen od njegove tehničke strukture.

Autor: Dejan Đukić

Svakom internet sadržaju ili internet servisu pristupa se preko nekog naziva internet domena koji je slovna adresa internet lokacije. Svima dobro poznati načini korišćenja naziva internet domena su adrese internet sajtova i e-pošte. Međutim, oni se koriste i za brojne druge namene, kao što su preuzimanje dokumenata ili prosleđivanje i unos podataka u različite baze. Da bi se procesi uspešno odvijali, zaslužan je sistem naziva domena – DNS, uslovno rečeno telefonski imenik interneta. Kada se zahteva usluga na nekom nazivu internet domena, upravo DNS pokreće potragu za određenom IP adresom.

Izuzetno važnu ulogu igraju registri internet domena najvišeg nivoa kakav je RNIDS jer je njihov osnovni zadatak da upravljaju DNS tehničkom infrastrukturom za domene najvišeg nivoa. Pored toga, organizuju proces registracije naziva domena, održavaju baze registra i razvijaju pravila  u vezi sa registracijom naziva domena, kao i mehanizme za zaštitu prava do čijih povreda često dolazi prilikom registracije naziva domena.

Da bi sadržaj bio dostupan preko interneta i da mu se može pristupiti na nekom internet domenu, on mora biti sačuvan na najmanje jednom računaru ili serveru koji je povezan na internet. Onaj ko objavljuje sadržaj može da koristi sopstveni računar ili server ili, verovatnije, usluge i infrastrukturu pružaoca usluga hostinga. Tako sadržaj postaje dostupan drugim korisnicima interneta.

Sadržaj koji korisnici plasiraju može biti različit, a nije retkost da neko postavi i sadržaj koji se može okvalifikovati kao protivzakonit. Da li će i kakav sadržaj biti tako označen zavisi od brojnih faktora –  od konkretnog slučaja, ali i pravnog okvira, pa se takva kvalifikacija razlikuje od jedne do druge države…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply