Multicloud kao odgovor na savremene poslovne izazove

0

Multicloud strategiju predstavlja korišćenje više od jednog cloud provajdera radi upravljanja i izvršavanja različitih IT resursa. Ovaj pristup omogućava organizacijama da iskoriste najbolje karakteristike svakog cloud provajdera, čime se smanjuje zavisnost od jednog dobavljača i poboljšava fleksibilnost upotrebom resursa u cloud ili on-premise okruženjima gde su performanse najefikasnije. Umesto da se ograniče na jednu cloud platformu, korisnici multiclouda mogu dinamički raspoređivati resurse u skladu sa specifičnim zahtevima i troškovima.

Osnovna prednost multiclouda leži u smanjenju rizika i povećavanju otpornosti celokupnog sistema. Ako jedan cloud provajder doživi prekid rada ili problem, druge cloud platforme mogu preuzeti opterećenje, obezbeđujući neprekidnost poslovanja. Takođe, multicloud pruža organizacijama mogućnost da koriste već postojeće tehnologije, bez potencijalnog vendor lock-in-a koji može da bude prouzrokovan migracijom na cloud native tehnologije.

Međutim, implementacija multicloud strategije može biti izazovna. Neophodno je usaglasiti sve učesnike i vlasnike aplikacija u migraciji kako bi se postigle efikasne performanse na kraju celokupne migracije…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply