Misija duga 18 godina

0

29/05/2009 –

Dragan Aleksić, generalni direktor, MD&PROFY

MD&PROFY će u januaru 2009. proslaviti svoj 18. rođendan, i od nastanka do danas je prošao razne, pa čak i neuobičajene transformacije. Od početnog sklapanja računara i trgovine PC komponentama sa početka devedesetih, preko ozbiljnijih serverskih sistema i mreža do miks sistem integracije, razvoja specifičnih Java aplikacija i distribucije Sybase proizvoda.

MD&PROFY je danas preduzeće koje je u svom osnovnom fokusu usmereno ka naprednim korisnicima, specijalizovano za oblast Data Warehouse (DW) i Business Intelligence (BI) sistema. Većina rešenja koje MD&PROFY nudi domaćem tržištu zasnovana je na najsavremenijim tehnologijama kompanije Sybase koju MD&PROFY zastupa na području Srbije i Crne Gore. Ovo partnerstvo omogućilo je našem preduzeću ne samo pristup najsavremenijim tehnologijama, već je kroz zajedničko učešće na velikim regionalnim projektima ponudilo i specifično iskustvo. Tu smo, na primer, imali prilike da primenimo sve tehnike i notacije Enterprise modelovanja i agilne metodologije korišćenjem Sybase PowerDesigner alata za modelovanje. Učestvujemo u izradi Data Warehouse rešenja koja moraju da podrže ogromne količine podataka koje se često mere terabajtima itd.

Moram da kažem da smo do pre par godina osećali određeni hendikep s obzirom na činjenicu da su Sybase rešenja na polju DW/BI uglavnom namenjena efikasnom upravljanju ogromne količine podataka, pa nismo baš često nailazili na takve zahteve u Srbiji. U poslednje vreme, međutim, to postaje jedan od osnovnih zahteva tržišta. Šta se to u međuvremenu desilo? S jedne strane, kompanije su shvatile važnost uvođenja BI rešenja, sa tendencijom da se analitika radi nad što većom istorijom podataka kako bi se lakše i bolje otkrile zakonitosti tržišta, pa i one vrlo dobro skrivene, a sa druge strane legislativa je u mnogim oblastima nametnula obavezu čuvanja i analiziranja sve duže istorije podataka, često i neograničeno.

Značaj BI rešenja

Svaki sektor sa sobom nosi i svoje specifičnosti. Tako je na primer u bankarskom sektoru kontrola svih vrsta rizika (popularno Risk Management), regulisana kroz sporazum Basel II, postavila određene standarde u ovoj oblasti koji neminovno iziskuju implementaciju nekog od DW/BI rešenja. Prema istraživanju koje je objavila Narodna banka Srbije neke su banke, naročito one manje, uvođenje ovog standarda shvatile kao “nužno zlo”, pa se trude da samo zadovolje minimum zakonske obaveze, dok su druge iskoristile priliku da se i suštinski pozabave ovim poslom. Poslednja dešavanja u vezi sa krizom koja je počela upravo u ovom sektoru nameću ovakva rešenja kao suštinski važna, čak ponekad i kao preduslov opstanka na tržištu. Svakako o važnosti BI rešenja se dosta govori poslednjih par godina i nije samo bankarski sektor taj koji je prepoznao njihovu važnost, već su ih implementirale mnoge kompanije u oblasti maloprodaje, turizma, medija, zdravstva itd.

Odabir pravog rešenja

Kada kompanije jednom odluče da krenu u DW/BI projekat pred njima su veliki izazovi. Neophodno je odrediti strateške ciljeve i definisati pokazatelje na osnovu kojih će se moći proceniti uspešnost. U većini slučajeva to je najteži deo zadatka, iako ga mnogi tako ne vide. Posle toga dolazi odabiranje tehnologije (ili sistemskog rešenja koje će se primeniti) i određivanje rokova. Ni izbor rešenja (ili tehnologija) nije jednostavan, s obzirom na obimnu ponudu s naizgled istim ili sličnim odlikama, a neretko sa skrivenim zamkama koje iziskuju dodatne (neplanirane) troškove. Na svakom od ovih koraka neophodno je sagledati sopstvene resurse i odrediti do kojeg je nivoa kompanija u stanju da učestvuje u primeni i, naravno, kasnijem održavanju, a koji deo treba poveriti spoljnim dobavljačima. Kada je u pitanju DW/BI, ovo je od izuzetne važnosti, imajući u vidu da se ovakva vrsta poduhvata planira na neograničeno vreme, a često posle početnih dobrih rezultata apetiti znatno narastu. Zato se BI razlikuju od većine drugih IT projekata, s obzirom na to da naknadni zahtevi mnogostruko prevaziđu prvobitne. Nakon prvih korisnih izveštaja, naime, menadžeri dobiju dosta novih ideja i krenu s proširenjima u više dimenzija. Uzimajući sve to u obzir, prilikom odabira potrebno je sagledati nekoliko ključnih činilaca, kao što su proširivost, performanse, integracija raznih izvora podataka, postavljanje ad hoc upita, rad s raznim prezentacionim alatima i lakoća i cena održavanja. MD&PROFY nudi pomoć svojim kupcima i partnerima u svakoj od ovih faza projekta – od početnog savetovanja i inicijalne edukacije, preko implementacije, do pomoći pri održavanju.

Većina BI rešenja pokriva samo podatke koji vode poreklo iz transakcionih sistema (ERP, CRM i sl.), ali rešenja novije generacije koje MD&PROFY ima u ponudi sve više pažnje obraćaju i na takozvane nestruktuirane podatke, kao što su e-mail, dokumenti, multimedija ili slike. Procena je da ovi podaci čine više od 70% ukupnih podataka u jednom preduzeću, a trendovi pokazuju da će se taj procenat uvećavati. Podaci u Data Warehouse se osvežavaju ili prebacuju iz transakcionih baza i drugih izvora podataka brzinom koja zadovoljava potrebe poslovne politike: od jednom mesečno ili sedmično do svakih nekoliko sekundi (near on-line). Za to su usavršeni posebni alati koji pretvaraju podatke u oblik pogodan i razumljiv za analizu ETL (Exctract, Transform, Load). Ovaj deo BI projekta je jedan od najzahtevnijih i, verovatno, najkritičnijih, naročito u početku. On u mnogome zavisi od kvaliteta, formata i konzistencije transakcionih podataka i za to mi uglavnom koristimo Sybase ETL kao integralni deo našeg rešenja.

Veoma je bitno da sve strukture podataka kao i transformacije budu dokumentovane, odnosno modelovane odgovarajućim alatima za modelovanje kako bi se uspešno pratile sve promene na njima. To se radi na nivou meta podataka (podaci o podacima), a Sybase PowerDesigner to vrlo uspešno može da podrži.
Da bi se pripremljeni podaci koristili potrebni su specijalizovani alati za izveštavanje (Reporting tools) ili za analitiku (Data mining). Savremeni BI alati nude, pored vrlo lepog i intuitivnog grafičkog predstavljanja rezultata, veoma širok spektar isporuke izveštaja na razne uređaje (uključujući i mobilne), određivanje korisničkih prava, definisanje dinamike osvežavanja i ostalo. Neki su, opet, specijalizovani za izradu Dashboardova, uglavnom namenjenih top menadžmentu, koji vizuelno odslikavaju stanje preduzeća s mogućnošću produbljivanja svakog bitnog pokazatelja ako za to ima potrebe.
Predviđanja su da će rast BI segmenta tržišta u narednih nekoliko godina daleko prevazići rast tržišta uopšte, tako da se očekuje i sve oštrija konkurencija na ovom polju.

Pripreme za budućnost
MD&PROFY se adekvatno priprema za godine koje dolaze tako što kontinuirano školuje nove kadrove i prenosi neophodna znanja na njih, kako bi omogućio sve većem broju mladih ljudi da se uključi u našu misiju započetu još pre skoro 18 godina.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply