Izlaz u novim tehnologijama

0

29/05/2009 –

Milutin Stojiljković, direktor Pupin Telecom DATACOM

Stoti broj “Internet ogledala” predstavlja odličan povod da se uz čestitke za istrajnost izdavačima poželi uspeh na putu kojim idu. Činjenica da časopis koji slavi takav jubilej, a u svom imenu ima “”Internet” kao odrednicu koja obeležava period najvećeg buma u oblasti razvoja računarskih mreža, dakle u oblasti u kojoj deluje firma na čijem sam čelu, navela me je da se prisetim koliko toga se desilo u poslednje dve decenije.

Pionirski poduhvati

Kada su u drugoj polovini osamdesetih počele pripreme za tranziciju sa sistema za komutaciju vodova sa malim brojem priključaka koji rade po X.21 protokolu na sisteme za paketsku komutaciju X.25, bili smo svesni da radimo neke pionirske poslove koji donose mnoge izazove, ali i nadahnuće. Ponosili smo se što smo sami pustili u rad tada prvu javnu mrežu za prenos podataka. U to vreme vladali smo tehnologijom koju su tek koju godinu pre nas primenile kompanije u Americi. Bilo je to i doba kada je naša grupa vodila razvoj modema tadašnje generacije, koji su bili jedni od prvih te vrste u Evropi. Koristeći stečena znanja upustili smo se u razvoj multifunkcijskih PAD uređaja. Ipak, najviše vremena smo zapravo trošili na edukaciju novih potencijalnih korisnika i klijenata.
U sledećim godinama smo radili proširenja sistema, migraciju na novu tehnologiju i uvođenje Frame Relay servisa. Došlo je vreme ubrzanog razvoja novih tehnologija – ATM, Giga Ethernet, Cable internent, IP MPLS/VPLS i drugih, a mi smo pratili gotovo sve učestvujući u najvažnijim projektima u toj oblasti i aktivno radeći na interoperabilnosti različitih sistema. Imali smo prilike da implementiramo rešenja koja su takođe bila pionirski zahvati: MAN Ethernet mrežu gigabitskih brzina1998. godine, kada je Gigabit Ethernet još bio u fazi standardizacije, prvu WDM platformu za povećanje propusnosti na optičkom linku, pustili smo u rad prvi EuroDocsis 1.1 sistem… U oblasti pristupnih mreža takođe smo učestvovali u značajnim projektima i imali zadovoljstvo da sarađujemo sa firmama koje su postavljale standarde i donosile inovativna rešenja.

Odgovor na izazove

Godina 2008. bila je dobra, jer smo ostvarili zavidan rast prihoda. Godina pred nama donosi velike izazove, a analiza uzroka i posledica aktuelne krize tera nas da budemo aktivniji u nalaženju rešenja za otežane uslove poslovanja naših komitenata i očekivane investicione oseke. S druge strane, evidentno je da mreže nove generacije moraju da obezbede veću propusnost, jer potrebe korisnika iziskuju veće brzine za pristup internetu, ali i da je neophodna primena pristupnih tehnologija koje obezbeđuju manju asimetričnost smerova komunikacije. Najvažnija od svega je ekonomičnost. Cena bazne pretplate pada svuda u svetu, cena po MByte prenetih podataka je mnogo puta manja nego pre par godina, a operateri izloženi konkurenciji bore se za svoj deo tržišta novim uslugama, većim kvalitetom, boljom podrškom i nižom cenom. I da nije glavna tema poslednjih meseci svetska ekonomska kriza borba za novu ekonomiju u telekomunikacijama bi bila dovoljno snažna, a sada je još pojačana. Najveće mogućnosti da se održi razvoj, poveća pokrivenost i obezbede novi servisi leži zapravo u primeni novih rešenja i tehnologija.

Opcije koje ima Datacom na putu prilagođavanja mogućnostima klijenata u novim uslovima su širina ponude različitih rešenja kroz saradnju sa više partnera i mogućnost izbora najboljih varijanti, optimizacija i razvoj rešenja koja nude bolju ekonomičnost. Dobri primeri za novu ekonomiju štednje su GPON tehnologija i nova DSL i EFM rešenja u pristupnom delu mreže. Ova rešenja nisu fokusirana samo na operatere, već se mogu primeniti i za kampuse, industrijske zone, povezivanje škola, zdravstvenih centara, objekata lokalne samouprave, hotele… Drugi važan princip na liniji obezbeđivanja jeftinog priključka kao mere smanjenja investicionih troškova sažet je u izreci “Simply the Best”, a u mrežnim sistemima to bi značilo korišćenje Ethernet interfejsa kada god je to moguće uz već dovoljno razvijen “all IP” koncept.

U tim razmišljanjima treba imati u vidu da je i posle četvrt veka od definicije Ethernet koncepta ova tehnologija zadržala svoju aktuelnost. Dugo se smatralo da je Ethernet isključivo LAN tehnologija, dok sada govorimo o Ethernetu kao o servisu, a veliki operateri u svetu primenjuju u osnovi isti standard unapređen sa stanovišta pouzdanosti, pa tzv. Carrier Ethernet tehnologija predstavlja okosnicu za vrlo značajan segment mreže.

Tehnologije nove generacije

GPON je TDM tehnologija nove generacije prvenstveno namenjena pristupnom delu mreže operatera, ali se može primeniti i kao kompletno mrežno rešenje u mnogim drugim slučajevima. Naročito je pogodna za izgradnju potpuno nove infrastrukture. Jednostavan koncept da se signal isporučuje sa jednog vlakna koje se grana do 64 korisnika, povoljna cena optičkih kablova i dostupna terminalna oprema (ONT) sa više Ethernent priključaka i priključaka za analogne telefone u ukupnom skoru daju vrlo povoljnu cenu po priključku. Područje primene može biti zona prečnika do 40 km. U smeru ka korisniku definisan je protok od 2,5 Gb/s koji se isporučuje simultano za 32 ili 64 korisnika sa jednog vlakna koje se grana, što je idealna primena za IPTV. Povratni smer se realizuje kao vremenski multipleks sa ukupnim protokom od 1,25 Gb/s. Korisnicima se mogu dodeliti prioriteti i, u zavisnosti od potreba, različiti vremenski slotovi, čime je obezbeđen garantovani kvalitet servisa. GPON tehnologija obezbeđuje jednostavno povećanje propusnog opsega u budućnosti, jer se početno deljenje linka na 64 korisnika kasnije može svesti na 32 proširenjem opreme na centralnoj lokaciji. GPON primena poslednjih kvartala beleži rast od preko 70%. Za velike implementacije na raspolaganju su GPON koncentratori terabitne propusnosti sa 10 Gb/s uplinkovima. Postoje i manji sistemi kao multifunkcijske platforme koje obezbeđuju ekonomično povezivanje i za mreže sa 100 i više priključaka.

Još jedan tehnološki napredak obezbeđuje veće pristupne protoke. Najnovija DSL rešenja sa udvajanjem parica obezbeđuju propusnosti na manjim rastojanjima od 48 Mb/s (ADSL2+) do 200 Mb/s (VDSL2), a generalno EFM rešenja nude najekonomičnije korišćenje postojeće infrastrukture bakarnih parica. Posebno dobru ekonomičnost cene pristupnog priključka daje kombinovanje GPON i VDSL2 tehnologije.

I u uslovima manjih investicionih ciklusa ostaju očekivanja da nove tehnologije doprinesu kvalitetu života. Za to je potrebno obezbediti masovniju primenu internet tehnologija. Jedno od rešenja je i metro Wi-Fi koncept. Nova rešenja obezbeđuju da se ista oprema koristi za javnu upotrebnu i za povezivanje gradskih sigurnosnih službi u pokretu (vatrogasci, hitna pomoć), kao i da se obezbedi sistem video nadzora.
Izazovna 2009. godina samo će doprineti razvoju novih vizija, a nove ideje nas teraju da se sa svim teškoćama suočavamo s više optimizma. “Internet ogledalo” je časopis koji nama svima pomaže da promovišemo nove ideje, pa neka tako i ostane.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply