HR u digitalno doba: digitalizacija i zapošljavanje

0

U vreme žestoke konkurencije u VUCA svetu (onom koje odlikuju volatilnost, nesigurnost, kompleksnost, nejasnost – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)  pronalaženje i zadržavanje talenata je sve zahtevniji zadatak za HR menadžere. Pored toga, sve češća koegzistencija ljudskog i digitalnog dodatno komplikuje situaciju. Svima je jasno da digitalne inovacije u formi big data, IoT-a, clouda, alata za analitiku, društvenih medija, tehnologija mobilnosti i robotike menjaju igru, ali još uvek se traže  odgovori na to koliko se daleko otišlo sa tehnologijom u svetu rada i kako se digitalno može iskoristiti na optimalnim nivoima. Ovim pitanjem bavi se i Siddharth Naik, član PR tima u Accenture Servicesu, kompaniji za profesionalne usluge koja pruža niz strategijskih, konsultantskih, digitalnih, tehnoloških i operativnih uloga i rešenja, u članku objavljenom 26. februar 2018. na Linkedinu.  Njegova opservacija o tome kako će digitalizacija transformisati proces zapošljavanja nije revolucionarna, ali svakako podstiče na razmišljanje i, što je posebno značajno, podseća na značaj konstantnog učenja i usavršavanja, te unapređivanja veština koje zahteva savremeno poslovanje.

Ni u jednom trenutku ne sumnjajući da će mašine zameniti ljude, jer ljudi su “oduvek otvarali sebi put kroz različite inovacije i koristili ih za postizanje sjajnih rezultata”, Naik je uveren da će se, bez obzira što će se tehnologije vremenom razvijati, praviti poremećaje i uzimati poslove, uvek stvarati potražnja za novim poslovima. No, da bi bili pouzdan oslonac, ljudi treba da održavaju svoje veštine i “usklađuju ih sa trendovima na tržištu koji se stalno razvijaju”.

Mašine, naravno, mogu i da pomognu u povećanju efikasnosti procesa preuzimajući brigu o monotonom radu kojeg već ima u različitim industrijama. Iako je i to jedna od premisa od kojih polazi, najzanimljivije opservacije autora ipak se odnose na to kako neke tehnologije menjaju na bolje regrutovanje, obuku i razvoj zaposlenih, kao i njihove nadoknade, benefite i angažovanje…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.