HP CloudSystem

0

Integrisana i otvorena platforma za kreiranje i upravljanje cloud servisima i najkompletniji cloud sistem za preduzeća i provajdere

Otprilike svakih 10 godina dešavaju se tektonske promene koje menjaju način na koji se koriste tehnološka rešenja, kao i vrednost koju tehnologija može doneti. Mobilnost, društvene mreže, velike količine podataka i cloud computing pružaju nove načine na koje IT može pomoći organizacijama da ubrzaju prevazilaženje najvećih izazova  brže inoviranje, veća agilnost i bolje upravljanje finansijama.

Cloud je ključna komponenta za mogućnost organizacija da ostvare neometan pristup informacionim tehnologijama, odnosno da infrastrukturi, aplikacijama, informacijama, ili bolje rečeno uslugama, pristupe sa bilo kog mesta. Da bi ostvarile tu mogućnost, organizacije će morati da promene način na koji misle o ITu. Neće više biti u situaciji da sami grade svoju internu infrastrukturu i servise, već će morati da kupe i koriste eksterne usluge. Ključ će biti razumevanje jedinstvenih zahteva svakog servisa, među kojima su dostupnost, cena, performanse i regulatorni zahtevi, a potom da ih iskoriste na najefikasniji i najekonomičniji način. To će biti ostvareno kreiranjem prave kombinacije servisa sa interne i sa eksterne lokacije, koji koriste najbolje od tradicionalne IT infrastrukture i privatnog, upravljanog i javnog cloud okruženja, odnosno koji stvaraju hibridno okruženje.

Korisnici će ubrzati prelazak i u potpunosti iskoristiti cloud onda kada proizvođači ispune osnovne uslove, kao što je pojednostavljena, integrisana arhitektura kojom se lako upravlja i koja je dovoljno fleksibilna i može se prebacivati između privatnih, javnih i upravljanih cloud okruženja.

HP CloudSystem je najkompletnija, integrisana i otvorena platforma koja omogućava preduzećima i provajderima da kreiraju i upravljaju cloud servisima…

 

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply