Digitalna (r)evolucija: do novih rešenja uz IBM

0

Na dešavanju upriličenom 15. marta 2019. u hotelu “Mama Shelter” u Beogradu, predstavnici kompanije IBM ponudili su svoj pogled na digitalizaciju i neka od modernih rešenja koja su već korišćena u različitim industrijama.

Skup je otvorila Nataša Sekulić, Country Leader IBM-a za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, uvodeći prisutne u tematiku svojim zanimljivim predavanjem pod nazivom “Kako inovirate svoj biznis 2019?”.

U današnje doba digitalizacije kompanijama širom sveta veoma bitno da imaju odgovore na tri grupe pitanja: kako da rade bolje i efikasnije, kako da stvore bolje proizvode i naprednija rešenja i kako da pronađu inovativne mogućnosti za tržište na kome posluju.

“Mi prolazimo kroz digitalnu transformaciju na jedan ili drugi način. Samim korišćenjem tehnologija mi ulazimo u neke digitalne transformativne procese, a digital reinvention zaista podrazumeva jedan širi pristup i odlikuju ga tri koraka. To do things better – da ono što radite radite bolje – podrazumeva optimizaciju, tj. korišćenje tehnologija koje omogućavaju optimizaciju koja nam omogućava da budemo profitabilniji i da u određenom postotku povećamo prihod. Drugi deo – to do better things – odnosi se na to da radimo bolje stvari i podrazumeva stavljanje klijenta u centar; da se sve aktivnosti kreiraju oko client experienca kako bi se biznis modeli promenili, negde poboljšali a negde čak i kreirali. Treća stvar je kreirati nove stvari – to create new things. Ovde je ključan momenat posedovanje podataka kao osnove da se kreira ta neka nova stvar”, objasnila je u izjavi za naš časopis Nataša Sekulić IBM-ovo poimanje “digitalne reinvencije”, kao pojma šireg i sveobuhvatnijeg od same digitalne transformacije…

Tekst u celosti možete pročitati u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply