Data centri: kako upravljati rizikom?

0

Za optimalno funkcionisanje kompleksnog sistema kakav je data centar od presudnog je značaja korišćenje softvera za nadzor i upravljanje infrastrukturom

Pri sagledavanju kompletne fizičke i IT infrastrukture data centra, indikativno je da pojedini sektori – IT, održavanje, finansije i drugi u kompaniji – imaju svoj pogled na resurse i ciljeve. U slučaju da nešto manjka, pojaviće se u cilju dijagnostike više smislenih pitanja, koja će ipak biti ograničena vidokrugom svakog sektora. Ako u raznim sektorima postavite pitanje šta predstavlja data centar, već ćete dobiti nekoliko odgovora, istovremeno tačnih i potpuno različitih. Radi projektovanja, operativne optimizacije i planiranja data centra, neophodan je sistem alata koji će indikacije, prikupljene iz svih delova infrastrukture, objediniti u jasne izveštaje i pružiti pouzdanu podlogu za informisane odluke i konkretne akcije.

Perspektiva je dodatno razdeljena na nove vizure ukoliko se radi o cloudu, odnosno co-location data centru, u zavisnosti od toga da li ste vlasnik, korisnik ili u obe ove uloge. U svetu se izdvojila i posebna uloga sa ciljem sagledavanja digitalne strategije kompanije – izvršni direktor digitalizacije (CDO – Chief Digital Officer)…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.

Verified by MonsterInsights