Asocijacija GSMA poziva vlade da licenciraju frekvenciju od 6GHz za korišćenje 5G mreže

0

Ekonomski potencijal koji može da pruži 5G mreža ugrožen zbog različitih stavova zemalja o frekvenciji od 6GHz

Asocijacija GSMA saopštila je zajedno sa kompanijama Ericsson, Huawei, Nokia i ZTE, detaljne navode o značaju frekvencije od 6GHz za 5G mreže čija budućnost može biti ugrožena na globalnom nivou ukoliko se vlade ne usaglase o licenciranju frekvencije od 6GHz.

Text Box: O asocijaciji GSMA 
GSMA zastupa interese mobilnih operatera širom sveta, objedinjući više od 750 operatera sa skoro 400 kompanija iz mobilnog ekosistema, uključujući proizvođače telefona i uređaja, kompanije softvera, dobavljače opreme i internet kompanije, kao i organizacije iz susednih industrijskih sektora sa kojima deli posvećenost održivom razvoju i ekonomskom rastu. 
„Postizanje pune brzine i mogućnosti 5G mreže zavise od pristupa spektru srednjeg opsega i frekvenciji od 6GHz. Uprkos tome, stavovi vlada se razlikuju,“ ističu u GSMA. Iz asocijacije kažu da će Kina koristiti svih 1200 megaherca u opsegu od 6GHz za 5G mrežu. Evropa je podelila opseg, pri čemu se gornji deo razmatra za 5G i novih 500 megahrca koji će biti dostupni za Wi-Fi mrežu. Afrika i delovi Bliskog Istoka zauzimaju sličan pristup.

Sa druge strane, krajnost su Sjedinjene Američke Države i veći deo Latinske Amerike koje su donele odluku da ovi vredni resursi neće biti dostupni za 5G mrežu, ali će biti ponuđeni za korišćenje Wi-Fi i drugih nelicenciranih tehnologija.

„5G mreža ima potencijal da poveća svetski BDP za 2.2 biliona dolara. Međutim, postoji pretnja za ovaj rast ako frekvencija od 6GHz ne bude dostupna za 5G mrežu. Jasnoća i sigurnost su neophodni za podsticanje masovnih, dugoročnih ulaganja u ovu kritičnu infrastrukturu,“ izjavio je John Giusti, glavni regulatorni direktor asocijacije GSMA.

Frekvencija od 6GHz je neophodna, ne samo za telekomunikacione operatere koji bi time mogli da obezbede stabilnu i pristupačnu mrežu čime bi se postigla društvena inkluzija, već i zato što omogućuje brži internet, kao i kapacitete koji su neophodni za pametne gradove, transport i fabrike. Procenjuje se da je za 5G mrežu potrebno dva gigaherca srednjefrekventnog spektra tokom naredne decenije da bi iskoristila svoj puni potencijal.

5G ubrzava digitalnu transformaciju svih industrija i sektora, oslobađajući nove talase inovacija koji će doneti koristi milijardama stanovnika. Ova tehnologija je veoma važna za ostvarivanje ciljeva koji se odnose na očuvanje životne sredine i klimatske promene jer povezanost zamenjuje ugljenik. Međutim, „da bi se približila svakom korisniku,“ kako kažu predstavnici iz asocijacije GSMA „industriji će biti potreban dodatni kapacitet koji nudi frekvencija od 6GHz“.

Zbog toga, asocijacija GSMA poziva vlade da:

  • između 6425 i 7125 megaherca učine dostupnim za korišćenje licencirane 5G mrže;
  • osiguraju i zaštite backhaul mreže; i
  • u zavisnosti od potreba zemalja, za službenu upotrebu i optički internet, donja polovina opsega frekvencije od 6GHz treba da bude od 5925 do 6425 megaherca što bi se moglo omogućiti na osnovu izuzeća od licenci uz tehnološki neutralna pravila.

Svetska konferencija o radiokomunikacijama 2023. godine će pružiti priliku za usklađivanje opsega od 6GHz širom sveta i pomoći će razvoju ekosistema. 

Share.

Leave A Reply

Verified by MonsterInsights