Uspon otvorenog bankarstva – Otvoreno za poslovanje

0

Godinama se bankama srednje veličine govori da su na putu da budu ugašene. Efekat šipke za podizanje tegova uslovljava da će ove banke biti značajnije opterećene sve težim poslovnim okruženjem, gde će samo veoma velike i izuzetno specijalizovane institucije biti u stanju da uspeju. I zaista, prognoze izgledaju veoma loše, ako tome dodamo povećane troškove poštovanja propisa, pritisak na nadoknade koje vrši okruženje niskih kamatnih stopa i produžene makro-ekonomske neizvesnosti, ograničenja u bilansima stanja koja je nametnuo međunarodni regulatorni sporazum Bazel III i sve veća konkurencija inovativnih, snalažljivih Fintech preduzeća.

Međutim, tehnološke inovacije omogućavaju nove poslovne modele orijentisane ka klijentu koji će omogućiti bankama srednje veličine da udare na one iznad njih, zadržavajući agilnost i fokus u brzom reagovanju kod zahteva za promenom. Ovo obeležava novu eru otvorenog bankarstva u kojoj viša očekivanja klijenata mogu da ispune banke srednje veličine obezbeđujući širenje i prilagođavajući niz mogućnosti i usluga kojima se pristupa preko API-ja (interfejsa za programiranje aplikacija). To će pružiti priliku bankama srednje veličine ne samo da opstanu, već i da napreduju.

Razumevanje ove prilike zahteva radikalnu promenu u bankarskim modelima i načinu razmišljanja. Međutim mi u Sakso banci, verujemo da bi kombinacija dubokih društveno-ekonomskih promena i ekonomskih pritisaka trebalo da podstakne banke na potpuno poverenje. Ukratko, nedavni izum digitalne tehnologije zauvek je promenio očekivanja kupaca. Ljudi su navikli na brze odgovore, udobnost i prilagođavanje koje su doživeli u aplikacijama preuzetim na njihovim pametnim telefonima i da tako utiču na ključne aspekte svakodnevnog života. Kao što je to već očigledno u mnogim granama industrije fokusiranim na potrošača, mi pravimo prelaz sa ekonomije zasnovane na usluzi – u kojima preduzeća, uključujući banke jačaju odnose i prihode dodavanjem novih usluga tokom vremena – ka onoj u kojoj je korisničko iskustvo (UX) najvažnije…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.