Vodeći i uticajni

0

29/05/2009 –

Slobodan Radić, generalni direktor, HP d.o.o.

Kada je 2002. kompanija HP započela poslovanje na tržištu Srbije bili smo jedna od prvih stranih kompanija koja se odlučila na takav korak. Tada su naši računari i štampači već bili poznati širokoj populaciji, dok smo u segmentu koji se odnosi na poslovne korisnike počeli gotovo od početka. Cilj nam je bio da postanemo vodeća računarska kompanija u zemlji i lider u oblasti informacionih tehnologija.

Danas mogu da kažem da smo prešli veliki put ka ostvarenju cilja. Od male kancelarije sa petoro zaposlenih postali smo snažna kompanija čiji tim broji više od sedamdeset ljudi. Konstantnim angažovanjem na važnim projektima u javnom i privrednom sektoru i ostvarenim prometom od više od sto miliona dolara mnogi nas smatraju najvećom i najuticajnijom IT kompanijom u Srbiji.

Poslovni rezultati
Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima u Srbiji, s obzirom na rast koji smo postigli u svim segmentima poslovanja. Pored velikog rasta u domenu računara i štampača, on je zabeležen i u delu usredsređenim prevashodno na poslovne korisnike – serveri, storidži, uređaji, softveri i usluge. Zauzimamo lidersku poziciju u prodaji štampača i računara, a smatramo i da na polju usluga (integracije, implementacije, obuke, održavanja) preuzimamo vodeću ulogu. Od pojedinačnih proizvoda najaktuelniji su bili notebook računari, multifunkcionalni printer skeneri, serveri i usluge održavanja.

Podrška poslovanju klijenata

Rast u svim segmentima zabeležen je pre svega zahvaljujući realizaciji velikog broja projekata koji su inicirali modernizaciju informacionih sistema domaćih kompanija. Na ovaj način mi zapravo želimo da održimo imidž HP-a u Srbiji, gde se kompanija prepoznaje kao ona koja svojim rešenjima može kvalitetno da podrži poslovanje klijenata i da im pomogne da optimizuju rezultate poslovanja. Danas za sobom imamo niz projekata koje smatramo veoma uspešnim, prvenstveno zbog toga što su naši korisnici zadovoljni. Pomenuo bih jedan od prvih i jedan od poslednjih. Jedan od prvih i možda još uvek najpoznatiji je uvođenje platnog prometa, koji je u Narodnoj banci Srbije implementiran u rekordnom roku od pet meseci i koji od trenutka pune operativnosti funkcioniše bez ikakvih problema već više od šest godina. Jedan od poslednjih je implementacija rešenja za Ministarstvo finansija i Trezor, koji obezbeđuje planiranje i izvršenje budžeta, kao i upravljanje dugovima. HP je u oba slučaja zapravo bio integrator rešenja, gde je naš hardver važan, ali ne i ključan segment. Pored njega, HP je primenio određena softverska rešenja, integrisao komunikacionu opremu, spojio sve to u celinu, obučio korisnike i sada održava ceo taj sistem. Ovaj primer pokazuje kako HP funkcioniše – koristimo sve resurse kojima korporacija raspolaže, kao i domaće partnere i integrišemo ih sa postojećim rešenjima da bismo ispunili sva očekivanja i potrebe korisnika.

Mala i srednja preduzeća

Naša ponuda sastoji se od hardvera, softvera i usluga, bilo da se radi o održavanju informacionih sistema u smislu njihove tehničke ispravnosti ili o uslugama koje obuhvataju deo ponude u vezi sa pružanjem kompaktnog rešenja za određenu oblast poslovanja. Za mala i srednja preduzeća, takođe, nudimo kompletna poslovna rešenja. Ovaj segment se smatra glavnim nosiocem privredne aktivnosti u Srbiji, pa mu posvećujemo značajnu pažnju i njegov udeo u našem poslovanju raste iz dana u dan.

Doprinos usavršavanju IT tržišta u Srbiji

Stvarne poslovne potrebe su te koje diktiraju aktivnost i poteze koje rukovodstvo povlači. IT je nezaobilazni deo, a veoma često i glavni oslonac u ostvarenju tih aktivnosti i poteza. To nije nimalo čudno kada se zna da, prema istraživanjima, 80% svih poslovnih aktivnosti u svetu zavisi od IT-a. Domaće kompanije uspevaju da isprate svetske trendove upravo onoliko koliko im je potrebno za uspešno poslovanje, ili drugim rečima – onoliko koliko su one same u svom poslovnom sadržaju, aktivnosti, organizaciji i poslovnoj filozofiji u trendu svetskog biznisa. Akcenat je na osavremenjivanju poslovnih procesa, većoj agilnosti, prilagodljivosti i oštrijoj konkurenciji.

Naš porast u segmentu usluga objašnjavamo upravo sazrevanjem domaćih kompanija i svesnim prihvatanjem ne savremene IT filozofije već savremene poslovne filozofije. A u poslovnoj filozofiji apsolutno neizostavni element je poslovna tehnologija, što je prikladno ime za ono što se do skoro nazivalo Informacionim Tehnologijama. Naši glavni korisnici su pristupili promenama u svojoj poslovnoj tehnologiji ne zato što su poželeli da to urade, već zato što su na to bili prinuđeni poslovnim razlozima, tj. da bi opstali i napredovali.
Potrebom da stalno usavršavaju svoje poslovanje kompanije stvaraju dinamičan poslovni ambijent i povećavaju svoje potrebe za IT-jem, što nam omogućava da celokupan portfolio koji HP može ponuditi svojim korisnicima implementiramo i na našem tržištu.

Integracija sa EDS-om

Najvažniji događaj za HP na globalnom nivou, i po pisanju uglednog američkog finansijskog dnevnika “Wall Street Journal“, jeste potpisivanje ugovora o kupovini vodeće svetske kompanije za pružanje tehnoloških usluga EDS, za oko 13,9 milijardi dolara. Ovo je najveća akvizicija HP-a otkad je 2002. godine kupio Compaq za 20 milijardi dolara, koja bi trebalo da udvostruči HP-ove prihode od usluga.
Ujedinjenjem HP-a i EDS-a ostvarena je vodeća snaga u globalnim IT uslugama. Ove dve kompanije imaju veliki broj usluga – IT outsourcing sa uslugama data centra, usluge na radnom mestu, umrežavanje i upravljanje bezbednošću; outsourcing poslovnih procesa sa zdravstvenih zahteva, finansijsku obradu, CRM i HR outsourcing; aplikacije, uključujući razvoj, modernizaciju i upravljanje; konsalting i integraciju; tehnološke usluge. Ilustracije radi, EDS u okviru svojih usluga upravlja sa 300.000 servera, podržava preko 3 miliona PC-a, drži 180 data centara, upravlja sa preko 40 petabajta storidža, bekapuje i štiti preko 300 petabajta podataka.

Pokretač poslovanja

Prethodnih četrdeset godina HP je igrao ulogu „transformatora“ u svakom aspektu poslovanja. Vreme pokazuje da su IT rizici sada poslovni rizici, a da su IT prilike poslovne prilike. Polovina svih kapitalnih troškova je vezana za IT tako da je veza između IT i poslovnih rezultata očigledna. Iz ovog razloga HP veruje da je vreme da se ostavi stari svet informacionih tehnologija i pređe u svet poslovnih tehnologija. Realnost je da tehnologija ne služi samo kao podrška poslovanju – ona ga pokreće.

Osmišljen da pomogne u upravljanju i optimizaciji poslovnih informacija, IT i poslovnih usluga, koncept HP poslovne tehnologije raspolaže jedinstvenim portfoliom koji korisnicima nudi vrhunske proizvode, usluge i rešenja koja im omogućavaju postizanje željenih poslovnih rezultata.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply