Više od prodaje

0

29/05/2009 –

Alan Albulj, generalni direktor, Extreme

Extreme je firma koja se bavi prodajom softvera i uslugama projektovanja, postavke i održavanja softverskih rešenja. Ono što u stvari radimo, od našeg osnivanja pre skoro 13 godina, je da se trudimo da na najbolji mogući način pomognemo kompanijama i ljudima zaposlenim u njima da što bolje iskoriste informacione tehnologije i unaprede svoj način rada.

Softver na jednom mestu

Realizacija ovog cilja počinje izborom pravog softvera i odgovarajućeg načina njegove nabavke. Mi smo veoma ponosni na to da se zaista veliki broj softverskih proizvoda renomiranih svetskih proizvođača nalazi u našoj ponudi i da se možemo pohvaliti najvišim partnerskim statusom kod proizvođača kao što su Microsoft, Adobe, Eset, GFI, Alt-N, Corel, Symantec i mnogi drugi. To je svakako rezultat strpljivog rada i posvećenosti cilju da naši klijenti mogu da zadovolje sve potrebe za softverom na jednom mestu. I upravo ta ideja “softvera na jednom mestu” u praksi se pokazala kao pun pogodak. Najveću ulogu u određivanju tog pravca razvoja imali su svakako naši klijenti. Prodaja softvera u našoj firmi nikada nije podrazumevala samo isporuku određenih softverskih proizvoda po specifikaciji klijenta, već jedan interaktivan odnos sa korisnikom, pri čemu smo se uvek trudili da sagledamo šta je suštinska namena softvera koji mu je potreban. Na taj način u mogućnosti smo da oblikujemo optimalnu ponudu, koja pored određene finansijske uštede postiže glavni cilj – pravi izbor alata koji su korisniku neophodni za rad. Na koncu, ono što nikada ne smemo da zaboravimo je činjenica da je isporučen proizvod tek začetak partnerskog odnosa između naših klijenata i nas.

U želji da stalno budemo izloženi sudu i oceni našeg rada najčešće smo birali ugovore i modele isporuke softverskih licenci koji se godišnje obnavljaju. Na taj način dodatno smo motivisani da se dokazujemo kod naših klijenata, ali i da unapređujemo svoja znanja i veštine.

Proširenje kanala komunikacije

Važan dao našeg posla svakako je i edukacija korisnika, koja pored pretprodajne aktivnosti ima i širi značaj stvaranja pozitivne klime za korišćenje informacionih tehnologija u biznisu. Verujemo da je proširivanje svesti o dobrim i blagotvornim efektima pametnog investiranja u IT jedan od sigurnih puteva napretka naše privrede. Naš projekat “Savetnik za licenciranje” kao rezultat znanja, iskustava i ideja nagomilanih u našem svakodnevnom poslu, svakako je dobar primer. On predstavlja građu sakupljenu tokom godina našeg učenja o licenciranju i načinima da se ono sprovede pretočenu u dokumente koji su postavljeni na naš veb sajt. Mi smo se trudili da tu priču stavimo u okvire našeg domaćeg tržišta i objasnimo šta realno za nas znači neki proizvod, i neki način licenciranja. Uvereni smo da pored toga što postoje globalne informacije treba da postoji i neko naše, lokalno viđenje iste problematike. Deo tog posla je i proširenje kanala komunikacije, koji pored telefona i veb sajta uključuje i korišćenje formulara i četa, a sve sa jednim ciljem – učiniti prave i pravovremene informacije lako dostupnim svakom ko ih poželi.

Pored “kutije”

Još jedan sadržaj koji se izdvojio kao bitan element naše komunikacije sa korisnicima jesu softverske radionice – svojevrsna tematska predavanja za manje grupe naših klijenata, sa ciljem da se pruže određena dodatna znanja iz specifičnih oblasti upotrebe softvera. Ono što je tu jedino relevantno je sadržaj – i tu se trudimo da postojećim korisnicima, u sklopu našeg kontinuiranog odnosa i brige o njihovom zadovoljstvu upotrebom softvera, pružimo dodatnu vrednost koja izlazi iz okvira “kutije” u koju je proizvod koji isporučujemo zapakovan.

Ponuda softverskih rešenja

U čestim razgovorima sa našim klijentima, još pre nekoliko godina smo došli do zaključka da postoje poslovne potrebe koje izlaze iz okvira gotovih proizvoda u našoj ponudi. Svakako da su ove naše spoznaje bile u direktnoj korelaciji sa rastom i sazrevanjem srpskog tržišta i sve boljim artikulisanjem poslovnih potreba i procesa koje IT može da podrži i u značajnoj meri unapredi. Tu smo prepoznali prostor za naš dalji razvoj, koji podrazumeva pomoć firmama u primeni postojećih softverskih proizvoda, kao i određeno prilagođavanje tih proizvoda specifičnom poslovnom modelu svake pojedinačne firme. Kroz naš dosadašnji rad skupilo se dovoljno iskustva, znanja i ideja, a pošto entuzijazma nikada nije nedostajalo, odlučno smo krenuli u sledeću fazu razvoja naše kompanije – ponudu softverskih rešenja. Pošli smo od jednostavne premise da svako preduzeće, da bi bilo profitabilno, mora da donosi ispravne poslovne odluke, kao i da obezbedi neprekidnu internu i eksternu efektivnost i efikasnost poslovanja. Odgovor na ove poslovne potrebe ponuđen je kroz skup rešenja koja mogu pomoći u unapređenju odnosa sa klijentima, prodaji, marketingu, kolaboraciji zaposlenih, upravljanju dokumentacijom, kvalitetu proizvoda i usluga, evidenciji poslovnih transakcija i poslovnom izveštavanju. Izabrali smo Microsoft tehnologije pre svega zbog jednostavnosti korišćenja, kao i zbog otvorenosti Microsoft platforme koja nam omogućava da rešenja proširujemo i prilagođavamo specifičnim zahtevima različitih vrsta delatnosti. Poimence, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV Express i Microsoft Office SharePoint Server smo videli kao tri stuba (ERP, CRM i kompanijski portal) platforme za kolaboraciju i centralnog mesta oko kojeg svi delovi jednog poslovnog sistema mogu da koncentrišu svoje aktivnosti. I sami smo primenili ova rešenja u našem svakodnevnom radu i uverili se u delotvornost njihove primene.

Formula za opstanak

Iako je pružanje usluga projektovanja i implemetacije softverskih rešenja nešto kompleksnija aktivnost od prodaje softvera, verujemo da vreme za ovakvu vrstu poslova u IT industriji tek dolazi i da se tu može očekivati veliki rast potreba i na domaćem tržištu. Sigurno je da će se u bliskoj budućnosti otvoriti prostor za veliki broj manjih firmi koje će moći dobro da se dopunjuju i da pružaju usluge u ovoj oblasti na našem tržištu, ali i da sarađuju na većim projektima u zemlji ili inostranstvu. To može predstavljati i formulu za opstanak u uslovima povećane konkurencije, posebno zbog dolaska sve većeg broja stranih kompanija sličnog profila.
Extreme i u budućnosti vidi svoje mesto na srpskoj softverskoj sceni. Ova industrija je veoma dinamična, ona podstiče i inspiriše, daje ideje kako da sutra radimo bolje i lakše nego danas. To je pravi izazov za sve nas koji stvaramo jedno novo moderno društvo i sa optimizmom gledamo na dane koji dolaze.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply