UPIS – robna marka ERP klase

0

29/05/2009 –

Dušan Bošnjak, generalni direktor, IIB

Poziv da napišem članak za jubilarni broj “Ogledala” me je izuzetno obradovao. Razlog je jednostavan – “Ogledalo” je u protekloj deceniji mnogo učinilo na popularizaciji ERP-ova, uključujući i naš UPIS. IIB već 18 godina uspešno razvija poslovne aplikacije, ali je tržišno prepoznatljiv postao tek u novom milenijumu. Nastanku UPIS-a, kao prve srpske robne marke ERP klase “Ogledalo” je dalo veliki doprinos. Zato mi je čast i zadovoljstvo da u godini jubileja spomenem vidljiv trag na srpskoj informatičkoj sceni, koji smo zajedno ostavili u jednoj burnoj deceniji. Članak je zamišljen da ostavi zapise o vremenu u kojem je nastajao UPIS i da pomene pravce daljeg razvoja i tržišnog nastupa familije proizvoda oslonjene na UPIS tehnologije.

Uspeh na tržištu

U vreme u koje sežu koreni UPIS‑a, pojam ERP-a bio je nepoznat i terminski je odgovarao poslovnom softveru koji smo nazivali integralni informacioni sistem. Vremenom su proizvodi ove klase postali toliko moćni da uspeh kompanije počinje direktno da zavisi od pravovremenog odgovora na informacione zahteve poslovnog sistema. Njegova složenost zahteva dugotrajni razvoj uz visok nivo multidisciplinarnih poslovnih i tehnoloških znanja i iskustava. Zbog brzih i velikih promena u poslovanju posebno je otežana njegova aktuelizacija, tako da na tržištu ima svega par domaćih rešenja koja uspešno mogu da se nose sa svetskom klasom i zahtevanom izvrsnošću. Zahvaljujući dugogodišnjem upornom radu, očuvanju ključnih kadrova i osloncu na partnere mi smo jedna od domaćih softverskih kuća koja se danas uspešno nosi sa zahtevima tržišta. Još krajem osamdesetih godina prošlog veka smo rešili da razvijemo softver za podršku integralnim informacionim sistemima, iako je tada bilo uobičajeno da se rade pojedinačne aplikacije. Imali smo projektante koji su u svojim preduzećima već prošli fazu razvoja pojedinačnih aplikacija, tako da smo imali kritičnu masu znanja i iskustva da krenemo sa integralnim rešenjem. Rešenje oslonjeno na bazu podataka bilo je retkost, ali i dragoceno iskustvo. Pojavom moćnijih razvojnih alata usvojili smo i prototipsku metodologiju projektovanja, koja je skraćivala vreme razvoja i bitno doprinela ukupnom uspehu. Trebalo je, pre svega, izboriti se sa velikom složenošću ovakvog proizvoda, a postići opštost zbog moguće primene u više preduzeća. Projekat je krenuo za tri korisnika, uopštavajući njihova iskustva, a vremenom smo dodavali informacione zahteve novih firmi, te tako dobili prvu integralnu verziju i prvi softverski proizvod koji je pokrivao sve poslovne funkcije u zamišljenoj kompaniji. Dolaskom novih kompanija rastu informacioni zahtevi, a napredak se postiže obogaćivanjem modelatora i tako etapno UPIS dobija sve više parametara i postaje sve moćniji. Na ovom putu bilo je i “ćorsokaka”, ali i oni bi kasnije donosili nov kvalitet.

Bogato iskustvo

Verujem da je UPIS danas proizvod najbogatiji raznim iskustvima i mogućnostima, a održavamo aktuelnost i pored čestih smena softverskih tehnologija i brzih promena u poslovanju. Obimnije aktuelizacije UPIS‑a se rade trogodišnje, a promenu tehnologija uklapamo u novi ciklus poslovnih zahteva. Trenutno platformu usmeravamo ka Webu koristeći .Net alate, ali i dalje zadržavamo Windows okruženje kao dominantno.

U oštrom konkurentskom okruženju sa stranim firmama našli smo se iznenada, ali dobri rezultati na ovom polju UPIS doslovce lansiraju u sâm vrh na domaćem tržištu. Dolazak stranaca nam pomaže da nadgradimo UPIS donoseći kvalitativno nove zahteve. Uspeh je osiguran tek uvođenjem UPIS-a u više stranih kompanija. Interesantno je pomenuti da strane kompanije traže domaća rešenje, bez ikakvih predrasuda, dok se domaće kriju iza stranih proizvoda ne znajući da se u svetu lokalna rešenja koriste u skoro 80% slučajeva, dok se globalni ERP-ovi koriste uglavnom u globalnim kompanijama. Poslovne tokove, dakle, uglavnom prate lokalna rešenja, jer imaju bolju i jeftiniju podršku i bolje su prilagođena načinu poslovanja. U borbi sa stranim ERP paketima u korist nam je išlo da za primenu tih rešenja kod nas nema dovoljno kvalifikovanog kadra, a podržavaju ih mahom firme koje nisu uspele da na tržište iznesu svoje proizvode, tako da im uglavnom nedostaje znanje i iskustvo.

I pored blokade pristupa najbogatijem delu tržišta mi smo ipak uspešni zahvaljujući prednostima koje se ne odnose samo na UPIS i metodologiju prototipskog prenosa pozitivnih iskustava, već i na kumulisana multidisciplinarna znanja iz velikog broja poslovnih oblasti. Što se tiče samog UPIS-a, on je sveobuhvatan i pouzdan, što su mu odlučujuće prednosti, a u odnosu na strane pakete posebno se ističe jednostavnošću zbog uravnoteženog broja parametara i bolje podrške našoj dobroj praksi i zakonima, tako da je uvođenje znatno kraće i bitno jeftinije. Kod prilagođavanja UPIS-a poslovnom sistemu kompanije presudnu ulogu ima moćan modelator poslovanja i toka podataka sa vizuelnom interpretacijom poslovnih procesa. UPIS takođe radi u različitim topologijama, od centralizovanog preko distribuiranog rada, do rada sa udaljenim lokacijama, uključujući i podršku mobilnim uređajima. Na zahtev 3PI metode stvoren je moćan alat za razmenu podataka i dokumenata između aplikacija, koji se u praksi izuzetno dobro pokazao.

IIB kao porodična kompanija ima stabilan kadrovski potencijal koji se pokazao kao ključni u razvoju i podršci ovakvog proizvoda. Glavna snaga kompanije je uigranost i stalnost tima koji nosi razvoj, tako da je uspeh kompanije i proizvoda baziran na sopstvenom razvojnom timu, poštenom i savesnom odnosu prema poslu i korisnicima, marketingu baziranom na uspešnim referencama i kvalitetu.

Strateški pravci razvoja

Familija alata UPIS je danas proširena i na područje poslovne inteligencije, tako da ovaj strateški pravac mislimo da uključimo u našu ponudu i omasovimo ga. Ozbiljno smo ušli i u područje mobilnog poslovanja sa podrškom prodaji i njenom unapređenju, a uskoro pokrivamo i upravljanje skladištima. Za naredni period pripremamo integraciju softvera za upravljanje dokumentacijom UPIS‑om, a početkom godine izlazi na tržište i UPIS namenjen malim preduzećima, povodom čega je pripremljen i moćan softver za interaktivnu podršku korisnicima, koju će pružati B-Direkt, strateški partner IIB-a za mala preduzeća.
Zahtevi povlače sve veće komplikacije i složenija rešenja u heterogenim softverskim ambijentima koji se vremenom menjaju, a to dodatno komplikuje razuđenost kompanija, tako da doći do cilja i upravljati resursima nije uopšte lako. Zbog toga ćemo u narednim verzijama dalje poboljšavati podršku uvođenju i održavanju velikih i složenih poslovnih sistema, a jedna od novina je i elektronsko upravljanje zahtevima, koja će ubrzo biti na raspolaganju i eksternim korisnicima. Takođe ćemo postepeno premeštati težišta UPIS-a ka Web ambijentu prateći tehnološki trend MS-a ka .Netu.

Kompletan tekst možete pročitati ovde

Share.

Leave A Reply