U nedelji sprečavanja prevara fokus na prevare izazvane pandemijom

0

Osvešćenost, edukacija i analitika podataka o prevarnim radnjama su sveti gral borbe protiv prevara, ukazuju ACFE i SAS

Koliko prevarne radnje koštaju pojedince i poslovne organizacije na godišnjem nivou? Istraživanje konsultantske kuće Crowe iz 2019. godine procenjuje da je godišnji trošak na svetskom nivou više od 5 biliona dolara – što su podaci pre COVID-19 pandemije i povoljne klime koju je ona kreirala za snažan rast prevara. Prema podacima Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara (ACFE) više od polovine (51 odsto) organizacija se susreće sa porastom prevarnih radnji od početka pandemije, dok skoro tri četvrtine (71 odsto) očekuje dalja povećanja.

SAS, lider u analitici se ponovo udružuje sa ACFE-om za Međunarodnu nedelju svesti o prevarama, koja se obeležava od 14. do 20. novembra, naglašavajući društvene i finansijske štete ove globalne pošasti i kako analitika može pomoći preduzećima da preokrenu situaciju.

U Srbiji, ACFE u saradnji sa SAS-om organizuje konferenciju „Podizanje svesti i otkrivanje prevara“ koja će se održati 22. novembra i okupiti predstavnike privrede, ali i javnog sektora, gde će diskutovati o prevarnim radnjama u oblasti trgovine nekretninama, vrednim umetničkim delima i na koji način tehnologija može da spreči da do prevara dođe.

„Vreme pandemije dovelo je do porasta sajber kriminala, mada se prevarne radnje kao što su pranje novca i korupcija nisu smanjile čak ni u vreme kada je ceo svet zahvaćen virusom COVID-19. Ulaganje u napredna tehnološka rešenja više nije stvar izbora već neophodnosti. Transakcije postaju sve kompleksnije, prevaranti stalno traže nove načine na koje će počiniti zloupotrebe, koriste sve sofisticiranije metode i tehnike za izvršenje krivičnih dela i stoga se kao minimalni standard podrazumeva implementacija naprednih softverskih rešenja koja će pomoći da se detektuju “red flags” i da se na njih odmah reaguje“ kaže Marija Radovanović, sekretarka ACFE Srbija.

Kao potvrda da je neophodno angažovati finansijske forenzičare radi prevencije i detekcije prevara, ali i ulagati u tehnologiju pokazuje i istraživanja koje sprovodi ACFE koje pokazuje da kompanije godišnje gube 5 odsto svojih prihoda zbog nekog od oblika finansijskog kriminala poput korupcije, protivpravnog prisvajanje imovine, lažnog finansijskog izveštavanja.

U svetu prevarnih radnji, uobičajena meta je bankarski sektor koji svake godine beleži milijarde u gubicima. Nedavna studija sprovedena od strane TransUnion-a otkrila je rast od 149% u oblasti digitalnih prevara na globalnom nivou tokom prvih meseci ove godine – što je bez sumnje podstaknuto ekspolozijom digitalnog bankarstva čije je korišćenje ubrzala pandemija.

Sredinom 2019. godine, SAS i ACFE su započeli saradnju na pripremi „Izveštaja o tehnologiji za borbu protiv prevara”. Više od hiljadu članova ACFE je dalo doprinos studiji koja je predvidela važnost veštačke inteligencije, mašinskog učenja i biometrije, kao i porast budžeta koji će se izdvajati za sprečavanje prevarnih radnji. SAS i ACFE su sproveli naknadnu anketu ove jeseni i otkriće rezultate početkom 2022. Preliminarni nalazi signaliziraju da je napredna analitika postala još neophodnija za borbu protiv prevare u njenim brojnim oblicima.

„Organizacije prijavljuju značajan porast u primeni tehnologije protiv prevara od početka pandemije, dok je 43 odsto ispitanih kompanija navelo da su brže usvojili upotrebu analitike upravo zbog porasta broja prevara usred pandemije“, rekao je Stu Bredli, viši potpredsednik za prevare i sigurnost u SAS-u. „Dalje, 60 odsto kompanija očekuje veće tehnološke budžete za borbu protiv prevara u naredne dve godine. Kako organizacije modernizuju svoju tehnologiju, poslovanje i modele angažovanja kupaca, ove investicije mogu postati temelj šire strategije odlučivanja na nivou preduzeća”.

Share.

Leave A Reply