TO-NET: Platforma za budućnost

0

INIT-10 je IoT (Internet of Things) uređaj namenjen za prikupljanje podataka sa gasnih merila koja podržavaju M-Bus protokol, ali takođe podržava i rad sa merilima koja informaciju o zapremini proteklog gasa dele u vidu električnih impulsa (merila sa davačem impulsa). Pored prikupljanja informacija uređaj je u stanju da upravlja protočnim ventilima koji se nalaze u merilima, čime se omogućava daljinsko uključivanje ili isključivanje korisnika sa gasne mreže.

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.