Timska igra

0

Vladimir Knežević, Country Managing Director za Srbiju i Crnu Goru kompanije Oracle, nije nepoznat domaćoj IT javnosti. Od kada je u junu prošle godine preuzeo kormilo lokalne kancelarije, Oracle je realizovao niz značajnih projekata, od kojih se svakako izdvaja zajednički projekat sa Vladom Republike Srbije – Državni Oracle Cloud, najsavremeniji IT sistem koji predstavlja modernu i sigurnu platformu za razvoj državne uprave kao efikasnog servisa građana i privrede.

Razgovarala: Nina Kovačević

Državni ugovor koji je, posredstvom Oracleovih sertifikovanih partnera, potpisan sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije podrazumeva nabavku hardvera i licenci koji će državnoj upravi omogućiti objedinjavanje, centralizaciju i konsolidaciju baza podataka i softverskih proizvoda na kojima se zasnivaju neke od najbitnijih evidencija u Srbiji, kao što su registar građana, ličnih karti, adresnih podataka, sistem za objedinjavanje i razmenu podataka unutar državnih organa.

Share.

Comments are closed.

Verified by MonsterInsights