Softverskim rešenjem do uštede i boljeg kvaliteta vode

0

Svetski dan vode obeležava se svake godine 22. marta od 1993. godine, u cilju skretanja pažnje na sve neracionalnije korišćenje ovog važnog resursa. Kao lider u upravljanju energijom, kompanija Schneider Electric, u poslovanju se vodi principom upotrebe svih, pa i vodnih resursa na efikasniji način. Za potrebe vodovodnih sistema, kompanija je razvila i posebno softversko rešenje Aquis koje omogućava praćenja stanja na mreži, racionalizaciju gubitaka vodovodne mreže i bolji kvalitet vode za krajnjeg potrošača.

Fabrika za preradu pijaće vodeVeliki broj fabrika za proizvodnju vode ne zna šta se događa sa vodom kada ona napusti vodovod. Zbog starenja cevovodne mreže i iscrpljnosti izvora vode, fabrike se danas suočavaju sa gubicima u vodovodnoj mreži i padom kvaliteta vode. Konkretno, iako je Srbija zemlja sa značajnim vodnim resusima, nebriga o vodi i zastarela rešenja za kontrolu vodovodnih sistema i prečišćavanje voda predstavljaju veliki problem. S druge strane širom sveta imamo primere da fabrike voda ulažu tek 20 odsto sredstava u proizvodnju vode, dok preostalih 80 odsto ulažu se u distribucijsku mrežu“ ističu iz kompanije Schneider Electric u Srbiji.

Kako bi se postojeći problemi u vodovodnoj mreži prevazišli, važno je postojanje integrisanog alata koji pruža mnoštvo informacija o stanju vodovodnog sistema. Kompanija Schneider Electric u svojoj ponudi ima softversko rešenje Aquis, koje pruža sveobuhvatnu kontrolu vodovodnog sistema i koja može u značajnoj meri doprineti uštedi vode, kao i podizanju njenog kvaliteta.

Softversko rešenje kompanije Schneider Eectric Aquis, pruža efikasan i sveobuhvatan pregled vodovodne mreže i radnih operacija. Softver, ima uvid u kvalitet vode, njen hemijski sastav, ukus i miris, ali i omogućuje pogled na različita područja ili delove vodovodne mreže, na posebne zone ili detalje u mreži. Podaci iz sistema SCADA u Aquis dolaze u realnom vremenu i pretvaraju ga iz statičkog alata za planiranje u dinamično rešenje za donošenje odluka, integrisano u svakodnevne operacije. Time se oslobađaju i potencijali zaposlenih koji sada mogu odgovoriti na sve zahteve i pitanja potrošača.

Softver Aquis je rezultat bogatog iskustva stručnjaka kompanije Schneider Electric, dobro upućenih u upravljanje vodovodnim mrežama. Ova kompanija vodi računa o podizanju svesti o značaju vode kao resursa i svoju pažnju usmerava na kreiranje energetski efikasne zelene industrije vode, kao i na smanjenje potrošnje vode.

Share.

Comments are closed.