Smart E-Government 2010

0

Šesta međunarodna izložba i konferencija Smart E-Government 2010 održana je 28. i 29. oktobra u beogradskom hotelu “Continental”. Skup je organizovala Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije (ASIT) u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru.

Konferenciju je otvorila Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, a zatim su svoja iskustva preneli predstavnici zemalja u okruženju.

Na konferenciji su prezentovana vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave. Takođe, prisutnima su prikazane brojne prezentacije vodećih kompanija u razvoju savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa  čija rešenja bi trebalo da uštede novac državi i vreme građanima.

Share.

Leave A Reply