Sakso banka: Uspon otvorenog bankarstva – Otvoreno za poslovanje

0

Piše: Kris Trus, direktor razvoja platformi Sakso banke

Godinama se bankama srednje veličine govori da su na putu da budu ugašene. Efekat šipke za podizanje tegova uslovljava da će ove banke biti značajnije opterećivane sve težim poslovnim okruženjem, gde će samo veoma velike i izuzetno specijalizovane institucije biti u stanju da uspeju. I zaista, prognoze izgledaju veoma loše ako tome dodamo povećane troškove poštovanja propisa, pritisak na nadoknade koji vrši okruženje niskih kamatnih stopa i produžene makro-ekonomske neizvesnosti, ograničenja u bilansima stanja koja je nametnuo međunarodni regulatorni sporazum Bazel III i sve veću konkurenciju inovativnih, snalažljivih Fintech preduzeća.

Međutim, tehnološke inovacije omogućavaju nove poslovne modele orijentisane ka klijentu, koji će omogućiti bankama srednje veličine da udare na one iznad njih, zadržavajući agilnost i fokus u brzom reagovanju kod zahteva za promenom. Ovo obeležava novu eru otvorenog bankarstva u kojoj banke srednje veličine mogu da ispune viša očekivanja klijenata obezbeđujući širenje i prilagođavajući niz mogućnosti i usluga kojima se pristupa preko API-ja (interfejsa za programiranje aplikacija). To će ovim bankama pružiti priliku ne samo da opstanu, već i da napreduju…

Tekst u celosti možete da pročitate u virtuelnom izdanju časopisa.

Share.

Comments are closed.