Razgovarajte sa svojim podacima

0

Korišćenje veštačke inteligencije, uključujući i velike jezičke modele (LLM) i metode poput RAG (Retrieval-Augmented Generation), menja način na koji radimo s podacima. Zaboravite na listanje nepreglednih Eksel tabela i prolazak kroz deset procedura do poslovnog uvida.

Uz AI, danas razgovaramo sa svim dostupnim podacima u biznisu pomoću tekstualnih ili glasovnih upita, i to na maternjem jeziku, bez potrebe za kreiranjem tehničkih upita ili komplikovanih procedura.

AI je stalno dostupan asistent

Zamislimo scenario u kojem Jovana, predstavnik prodaje, treba da pruži potencijalnom klijentu na ključnom sastanku informacije o nekim metrikama o energetskoj efikasnosti u velikom industrijskom segmentu.

Te informacije se obično nalaze u nekim izveštajima i tabelama, i ne možete tako lako da dođete do njih. Tu se AI vrlo dobro pokazuje, jer sada Jovana može da potraži od uređaja: “Kako je izgleda energetska potrošnja za proizvod X na tržištu Y u prošlom kvartalu.”

Za nekoliko trenutaka, dobiće tražene podatke i prateće informacije i moći će da razgovara sa klijentom. Takođe, AI može da preporuči Jovani i dalje korake u tim situacijama…

Tekst u celosti možete pročitati u digitalnom izdanju časopisa.

Share.

Leave A Reply