Održana Canon B2B konferencija koja je približila mogućnosti primene inovativnih tehnologija za unapređivanje poslovanja  

0

Kompanija Canon održala je 18. novembra u Beogradu uspešnu konferenciju Canon for business na kojoj su stručnjaci iz kompanije preneli finansijskim direktorima (CFO) deo svog dugogodišnjeg iskustva u oblasti  inovativnog poslovanja.

Skup koji je održan u hotelu Hyatt Regency predstavljao je priliku za CFO da usavrše svoja znanja, da sagledaju vrednosti za njih do sada skrivene „ispod površine“, a sve zarad unapređenja finansijske situacije u svojoj kompaniji.

Pod sloganom „Sa promenom dolazi nagrada“, eminentni govornici su tokom izlaganja nastojali da odgovore na izazove koje nameće moderno finansijsko poslovanje i tako doprinesu razvoju CFO.

Nikola Pavlovic CanonGovornici i teme koje su ovom prilikom obrađene su: CFO pozicija u modernoj korporaciji, Nikola Pavlović, Canon CEE; Discovery Assessment, Ademir Ćurtović, Canon CEE; Optimizacija troškova, Uroš Ćalimović, BDO; CFO kao biznis partner, Bojan Šćepanović, Menadžment Centar Beograd (MCB); Purchase to Pay: šira slika, Aleksander Bende, Product Business Development Canon Business Solution, Canon Adria. Kraj konferencije Canon for business obeležila je Panel diskusija na kojoj su učesnici razmenili svoja iskustva u poslovanju u modernom dobu.

Na konferenciji je zaključeno da se uloge rukovodilaca u kompaniji vremenom menjaju, a CFO dolazi u centar važnih biznis odluka. Jedan od izazova na koji je konferencija dala odgovor je kako naći balans između modernog poslovanja i poštovanja rokova, odnosno kako hodati po tankoj liniji između prihvatljivih poteza i onih koji mogu biti štetni. Sa jedne strane, minimalizovanje rizika uvođenjem promena koje bi mogle da poboljšaju profitabilnost je presudno za finansijsko zdravlje organizacije. Sa druge strane, kašnjenje u plaćanju obaveza jedan je od najvećih problema modernog poslovanja. Zato je na konferenciji dato objašnjenje kako sprečiti negativne efekte kašnjenja u isplatama koji mogu biti dalekosežni, od kočenja razvoja, nemogućnosti zapošljavanja novih ljudi, do otpuštanja postojećih kadrova zbog nestabilnih finansija.

Istovremeno, većina CFO-a se složila da je vreme kada je njihova uloga bila čisto operativno vođenje finansija sada završeno, a njihova pozicija se menja i dovodi ih u centar važnih poslovnih odluka. Oni se u svakodnevnom radu sve više oslanjaju na tehnologiju koja ima veliki uticaj na finansije. CFO sada postaje odgovoran za tehnološke investicije, kao i za upravljanje finansijama, a primena inovativnih tehnologija koje mogu unaprediti poslovanje postaje jedna od njegovih glavnih uloga. Canon for business konferencija dala je odgovor i na pitanje kako primenom novih tehnologija najlakše doći do boljih poslovnih odluka i povećati efikasnost poslovanja, uz istovremeno snižavanje troškova upravljanja informacijama i dokumentima.

Share.

Comments are closed.