Najbolji softver na svetu za upravljanje električnim distributivnim sistemima

0

ADMS Softver (Advance Distribution Management System) koji se proizvodi u novosadskoj kompaniji Schneider Electric DMS NS do sada je instaliran u 136 kontrolnih centara 54 elektrodistribucije koje opslužuju preko 75 miliona korisnika na 6 kontinenata. Reč je o integrisanom softverskom rešenju za upravljanje električnim dirstributivnim sistemima, u prisustvu obnovljivih izvora energije.

Od akvizicije kompanije Schneider Electric, DMS Softver je postao dominatno tehničko rešenje na severno-američkom i australijskom trižištu gde je instaliran u više gradova: Philadelphia, Vancouver, Toronto, Raleigh, Burbank, Minneapolis, Denver, Lubbock, Austin, Pinville, Halifax, Melbourne, Canberra, Adelaide, Phoenix, Edmonton itd, kao i u mnogim državama Evrope i sveta: Italija, Engleska, Finska, Švedska, Norveška, Danska, Mađarska, Španija, Kina, Indija, Filipini, Ekvador, Saudijska Arabija, Farska Ostrva, Senegal itd.

SE DMS NS

Softver je od strane najuglednije konsultantske kompanije na svetu GARTNER – USA proglašen za najkvalitetniji i najbolji proizvod na svetu, pet godina zaredom, u 2011, 2012, 2013, 2014. i 2015. godini. Na tri najveća Smart Grid tendera u svetu u 2014. godini, Arizona Public Servis, Xcel Energy – Denver i Electricity North West Limited (ENWL) –  Manchester, Schneider Electric DMS NS je izabran za najboljeg ponuđača, a njegov ADMS Softver je ocenjen kao najbolje ponuđeno tehničko rešenje.

Prof dr Dragan PopovicOsnovna svrha ADMS softvera jeste da se korišćenjem vrhunskog ekspertskog znanja iz oblasti energetike i softverskog inžinjeringa, na najracionalniji način, iskoriste svi raspoloživi elektroenergetski kapaciteti u električnim distributivnim sistemima, sa posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije, i na taj način ostvare milionske uštede i spreči prekomerno zagađivanje životne sredine“ istakao je prof Dragan Popović, direktor Schneider Electric DMS NS.

Razvoj ovog softvera započet je 1995. godine, a u 2000. godini, tada „DMS GRUPA“ d.o.o. Novi Sad, razvila je svoj originalni industrijski proizvod – DMS Softver. Vrlo brzo su interesovanje za DMS Softverom pokazala sva elektrodistributivna preduzeća na ovim prostorima, a kroz rad sa partnerima, stvoreni su uslovi za praktičnu primenu DMS Softvera u svim najvećim gradovima i elektrodistributvnim preduzećima u svetu. U februaru 2012. francuska kompanija Schneider Electric je proglasila Novi Sad za svoj glavni kompetitivni razvojni centar za Smart Grid IT tehnologije. To je otvorilo prostor za zapošljavanje više od 1000 mladih stručnjaka u ovom novosadskom razvojnom centru, gde danas radi 850 vrhunskih stručnjaka, i oko 150 saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, od kojih je oko 40 sa titulom doktora nauka.

Schneider Electric DMS NS već duži niz godina sprovodi i aktivnu politiku stipendiranja studenata kojima se nakon školovanja, omogućuje da nastave svoju karijeru u kompaniji Schneider Electric DMS NS. U maju 2012. godine, Schneider Electric DMS NS osnovao je i Fondaciju „Centar za mlade talente“ čiji su ciljevi doprinos razvoju teorijskih i praktičnih znanja iz informatike, matematike i drugih oblasti i doprinos unapređivanju i praktičnoj implementaciji sistema obrazovanja iz navedenih oblasti. Ova Fondacija je od 2012. do sad obezbedila kurseve za oko 800 polaznika. Daljim razvojem postojećih projekata stvorili bi se realni uslovi da Srbija i Novi Sad postanu svetski centar za proizvodnju specijalizovanog softvera za Smart Grid i upravljanje distributivnim mrežama, koji bi mogao da se nametne kao novi svetski standard u upravljanju velikim sistemima.

Share.

Comments are closed.